Rydym yn chwilio am unigolyn ysbrydoledig i ymgymryd â swydd Pennaeth Symud a fydd yn arwain ar greu, rheoli a darparu hyfforddiant symud o'r ansawdd uchaf yn un o'r Conservatoires Celfyddydau Perfformio mwyaf cyffrous yn y byd. Mae'n amser sylweddol i fod yn ymuno ag Ysgol Guildhall. Yn 2019 cyrhaeddodd Orla O’Loughlin yn Is-brifathro a Chyfarwyddwr Drama gan ddod ag uchelgais iddi i ail-drefnu’r hyn y gall Hyfforddiant Gweithredol yn yr 21ain ganrif fod. Bydd y Pennaeth Symud newydd yn darparu gweledigaeth ac arweinyddiaeth, gan gynnal safonau uchel o addysgu wrth yrru newid ac arloesedd mewn ymateb i'r diwydiant celfyddydau sy'n newid yn gyflym. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad diwydiant ac addysg broffesiynol sylweddol.

Dyddiad cau: 06/03/2020