Mae angen uwch Ymgynghorydd Codi Arian i ymuno â'r cwmni ar sail cyfnod penodol rhan-amser i bontio a chefnogi cyfnod o absenoldeb mamolaeth.  Efallai y bydd ymglymiad tymor hwy wedi hynny i ddarparu cymorth ychwanegol yn unol ag anghenion y tîm datblygu.

Ffi: I’w drafod ar sail profiad

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Saesneg neu yn Gymraeg.

Mae National Theatre Wales yn gwmni cyfeillgar i ffydd.

Dyddiad cau: Dydd Llun 30th Mawrth 12pm

Cyfweliadau: wythnos yn dechrau 3ydd Ebrill

Am rhagor o wybodaeth ewch in gwefan

Dyddiad cau: 30/03/2020