Mae penblwydd Opera Cenedlaethol Cymru 75 ar y gorwel, ac fe hoffen ni gymryd y cyfle hwn i edrych ar yr hyn ydan ni’n gwneud yng Ngogledd Cymru ac archwilio be gallen ni fod yn gwneud. Rydyn ym awyddus i ofyn :

  • Pwy sydd yn byw yma nawr, a sut, a sut mae’n cymunedau’n newid?
  • Pa ddiddordeb sydd mewn opera a beth ffordd gorau i ddiwallu’r angen amdano?
  • Beth ydyn ni wedi gwneud dros y 75 mlynedd ddwethaf ac a ddylien ni ail ymweld a rhai o’n syniadau
  • Beth ddylien ni fod yn gwneud dros y blynyddoedd nesaf
  • Pwy ddylien ni fod yn gweithio a nhw
  • Sut allwn ni gyrraedd pobl newydd a gwahanol 

Rydym yn eiddgar i siarad a chi sy'n gweithio yn y celfyddydau, mewn awdurdodau lleol, yn y sector twristiaeth, addysg bellach ac addysg uwch ac yn grwpiau gwirfoddol a chymunedol yng ngogledd Cymru mewn sesiwn anffurfiol - Swyddfa Cyngor y Celfyddydau, Bae Colwyn, Mawrth 6ed - 13.30 - 15.00.