Pwy bia be? Hanes a tiriogaeth.

Sgerbwd mewn ffynnon.

Derwydd yn boddi yn y Fenai!

Gan Tara Robinson & Steffan Donnelly

Mae Invertigo yn dangos eu sioe uchel ei glod, dwyieithog ar-lein. Ar gael am 6yh Dydd Gwener 22ain Mai 2020 am bythefnos.

Un Cymro tal, tenau gyda agenda o bwysigrwydd cenedlaethol: mae gwir i’w ddarganfod tu ôl i bob stori.

Mae Jones a Davis yn ffraeo.

Mae sgerbwd yn y ffynnon.

Mae mwy i Gymreictod nag acen, ond oes?

Yng nghwmni artist seinwedd byw yn creu afon o sain o flaen eich llygaid, ymunwch â’r perfformiwr Steffan Donnelly ar anturiaeth delynegol ddyfriog wrth iddo eich tywys drwy Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch, heibio ffynnon o chwedlau i’w fyd llithrig, brodorol.

Mae cwmni theatr arobryn Invertigo (Y Tŵr, My People), Pontio, a Tara Robinson o The Conker Group, yn cyflwyno My Body Welsh (2 enwebiad Gwobrau Theatr Cymru 2018) – drama gyfoes, fywiog, rannol-ddwyieithog, sy’n ymchwilio sut mae creu chwedlau yn chwarae rhan mewn llunio ein hunaniaeth genedlaethol. Wedi'i fwynhau gan gynulleidfaoedd ledled Cymru, India, a Siapan - a rwan, ar-lein!

Barn y wasg:

'ystyron a ffraethinebau yn byrlymu ... perl o noson' - Golwg ★★★★★

'theatr sy’n herio go iawn' - Lowri Haf Cooke

'tightly scripted...brought guffaws from the audience' - Daily Post ★★★★

'ingenious...myth and mystery combine to present a portrait of Wales which is humorous, ironic, and reflective' - Mumbai Theatre Guide ★★★★★

www.invertigotheatre.co.uk