Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn rhannu pŵer opera byw gyda chynulleidfaoedd a chymunedau ledled Cymru a Lloegr – mewn theatrau, cymdogaethau ac ar-lein.

O dan arweinyddiaeth y Cyfarwyddwr Cyffredinol Aidan Lang a’r Cyfarwyddwr Cerdd Tomáš Hanus, mae gwaith y cwmni yn cael ei gydbwyso rhwng y trefniant operatig sefydlog a’r gweithiau newydd a gomisiynir, ac mae’r ddau yn ymddangos cyfochr ag operâu sydd yn cael eu perfformio’n llai aml.

Mae swydd Meistr y Corws yn wag wedi i Stephen Harris benderfynu gadael y Cwmni yn dilyn dau gyfnod llwyddiannus yn y swydd ers 2007.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:  Dydd Gwener 6 Rhagfyr 2019

Cyfweliadau:                                   Canol mis Rhagfyr 2019

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal ac yn Elusen Gofrestredig. Rydym yn annog pobl o unrhyw gefndir i wneud cais am swyddi gwag. Rydym wedi ymrwymo i greu gweithlu sy’n cynrychioli cymdeithas ac sy’n dwyn ynghyd pobl sydd ag amrywiaeth o sgiliau a phrofiadau i helpu i siapio’r hyn a wnawn a sut y gweithiwn. Rydym yn arbennig o awyddus i glywed gan bobl dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME), a phobl anabl sy’n dymuno ymgeisio.

Am ragor o wybodaeth a phecyn cais ewch i https://wno.org.uk/cy/about/work-for-us

Dyddiad cau: 06/12/2019