Mae’n bleser gennym gyhoeddi'r ail rownd o brif actau ar gyfer Lleisiau Eraill Aberteifi. Yn ymuno â Gruff Rhys, Lankum, Celeste, Gwenno a Boy Azooga, bydd ein prif actau diweddaraf Lucy Rose, 9bach, Carwyn Ellis a Rio 18 yn cyfrannu at gyfres o sioeau llawn naws, cartrefol yn Eglwys y Santes Fair ar y 1af a'r 2ail o Dachwedd.

.

Dechreuodd gyrfa Lucy Rose yn Llundain, pan yn hytrach na chymryd ei lle yn y Brifysgol fel y bwriedir, dechreuodd gydweithio â cherddorion eraill fel Jack Steadman, arweinydd Bombay Bicycle Club. Mae’n ysgrifennu caneuon didwyll, treiddgar sydd â naws prudd ond gobeithiol, wedi'u cynnal gan biano meddal, plycio acwstig ysgafn a defnydd cynnil o linynnau a phres.

 

Mae 9Bach, a gydnabyddir yn eang am roi llais newydd i ganu Cymreig, yn creu cerddoriaeth sy'n hybrid llawn naws, atgofion ac emosiynau o'r traddodiad gwerin Cymreig, ac o ddylanwadau ac arferion gwaith cyfoes.

 

Mae Carwyn Ellis yn ganwr-ysgrifennwr caneuon, cyfansoddwr, cynhyrchydd recordiau, trefnydd ac aml-offerynnwr Cymreig. Mae'n adnabyddus fel dyn blaen y band amgen Prydeinig, Colorama, fel aelod o The Pretenders ac fel cydweithredwr Edwyn Collins ers tro. Gan weithio gyda rhai o gerddorion gorau Rio, Rio 18, mae wedi creu albwm bywiog, lliwgar, dyrchafol a chadarnhaol, a bydd yn dod ag ysbryd JOIA! i Aberteifi.

 

O'r diwedd gallwn hefyd ddatgelu y 25 act a fydd yn perfformio ar Lwybr Cerdd Lleisiau Eraill sy'n ffrwydro i fywyd mewn lleoliadau ledled y dref drwy gydol penwythnos y 1af a'r 2ail o Dachwedd. Bydd 25 o actau gwych a ddetholwyd yn ofalus yn rhoi 45+ o berfformiadau mewn 12 gofod ar hyd penwythnos Lleisiau Eraill Aberteifi. Mae mynediad i holl ddigwyddiadau'r Llwybr Cerdd yn rhad ac am ddim (yn amodol ar gapasiti) unwaith i chi gofrestru ar gyfer eich band arddwrn (mae yna ffi gofrestru o £5).

 

Bydd pererinion cerddorol yn cael mwynhau gwerin amgen, hynod Ronan Kealy, yn adnabyddus hefyd fel  Junior Brother, masnachwyr sŵn gwleidyddol-pync o Derry, TOUTS, y cynhyrchydd electro Daithí y mae ei samplau traddodiadol a'u syntheseiddydd analog yn creu math unigryw o gerddoriaeth house wedi'i mwydo yn niwylliant Iwerddon, yr artist hip-hop o Kildare, JyellowL, ac arfwisg sonig o samplau haenog a gweadau o brif gynheiliad y sin fyw Wyddelig, sef yr ysgrifennwr caneuon a'r cynhyrchydd o Ddulyn Participant, yn adnabyddus hefyd fel Stephen Tiernan.

 

Mae talent o Gymru'n cynnwys seiniau dwys Bahaiaidd-Gymreig Kizzy Crawford, hoelion wyth Aberteifi a ysbrydolwyd gan y don newydd, Ail Symudiad, hen faledi dyffryn Clettwr a ail-ddehonglwyd gan Cynefin o Geredigion, a bydd Ynys o Aberystwyth (Dylan Hughes, cyn aelod Race Horses a Radio Luxembourg) yn paentio casgliad moethus o harmonïau melancolaidd, dros drac sain sinematig o ddilynianwyr yr 80au, peiriannau llinynnol y 70au, a gitarau fuzz sain mewn set wedi'i llenwi â seicedelia anturus hynod.

Mae Breichiau Hir y grŵp 6 darn o Gaerdydd yn cyfuno natur ymosodol brys gyda melodi, gan eistedd yn rhywle rhwng emo a phync, mae SYBS yn fand indie slacker ôl-pync o Gaerdydd, tra bod AA Williams o Lundain yn cael ei chydnabod gan Kerrang fel 'cantores newydd gorau, tywyllaf 2019'.

 

Mae'r canwr-gyfansoddwr Accü sy'n hanner Iseldiraidd a hanner Cymreig yn dwyn ynghyd â'i hoffter o gynhyrchu ac ymagwedd gynhyrfus tuag at ysgrifennu caneuon, a daw Kitt Philippa a'i gosgeiddrwydd dwys gloyw gyda chaneuon sydd yn rhyfedd o drefol, wedi eu cyfleu gyda deheurwydd digidol. Yn symud o fod yn agored i fod yn ddigyfaddawd o fewn un pennill a chorws, mae cerddoriaeth Bryde a anwyd yn Sir Benfro, ac sy'n byw yn Llundain, yn onest ac yn rhyfeddol o ddilys.

 

Mae Matthew Frederick y cantor, ysgrifennwr caneuon, cyfansoddwr a dyn blaen Climbing Trees, yn cyfuno ariad cynnar at Billy Joel ac Elton John gydag ysbrydoliaeth fwy diweddar yn cynnwys Ben Folds a John Grant. 

 

Wedi'i magu ar bync a grunge, mae crwydradau cerddorol gwych Gwenifer Raymond i ganu'r felan cyn y rhyfeloedd, cerddoriaeth werin Appalachia a chwaraewyr gitâr y genre Cyntefig Americanaidd sydd wedi dod yn boblogaidd gyda chynulleidfaoedd yr hen orllewin yn ogystal â chynulleidfaoedd radical/arbrofol. Mae TJ Roberts yn disgrifio ei hun fel cerddor o Dde Cymru. Yn artist ar label Libertino Records, mae'n nodi Tom Petty, Thee Oh Sees, Kurt Vile, George Harrison fel ei ddylanwadwyr.

 

Mae ROE, a anwyd yn Derry, yn torri tir newydd i artistiaid benywaidd ifanc ym mhobman gyda'i brand unigryw o 'Grumpy Electro Pop', byddwn yn mwynhau harmonïau esgynnol y gantores-ysgrifennwr caneuon gwych Maija Sofia o gefn gwlad Swydd Galway, a chewch eich tanio gan driawd pync garej hynod egnïol The Cosmics o Firmingham. Daw Kidsmoke â'u brand tywynnol o indie-pop breuddwydiol o'u hardal enedigol, Gogledd Cymru, tra bod caneuon Thallo a drefnwyd yn gywrain yn adrodd straeon cyfareddol trwy harmoni cyfnewidiol gyda mymryn o Andy Shauf a Norah Jones.

 

O Ferthyr, daw Eädyth a'i brand dwyieithog ei hun o R & B-soul electronica, tra bod SERA a fagwyd yng Nghaernarfon yn artist Americana Cymreig, yn perfformio'n ddwyieithog yn ei steil unigryw hi ei hun sy'n ymgorffori tirwedd, hanes a llên gwerin ei chartref sydd wedi treiddio i'w cherddoriaeth.

 

Mae lleoliadau'r Llwybr Cerdd yn cynnwys Theatr Mwldan, Theatr Byd Bychan, Pizza Tipi, Pafiliwn y Castell, Y Grosvenor, Y Cellar Bar, Capel y Tabernacl, Crwst, Canfas, Stiwdio 3, Bara Menyn a

Stiwdios Stryd y Cei. Cyhoeddir yr amserlen lawn yn ystod yr wythnosau nesaf.

Mae cofrestru ar gyfer band arddwrn Lleisiau Eraill Aberteifi 2019 yn dal i fod ar agor ar othervoices.ie (ffi gofrestru o £5). Bydd enwau'r holl fynychwyr sy'n cofrestru ymlaen llaw yn cael eu cynnwys mewn raffl i ennill tocynnau i Eglwys y Santes Fair, nwyddau Lleisiau Eraill a llawer mwy. Gellir casglu bandiau arddwrn o hwb Lleisiau Eraill yn Theatr Mwldan o 10am ar 31ain Hydref.

Cyflwynir Lleisiau Eraill Aberteifi gyda chefnogaeth a buddsoddiad Llywodraeth Cymru ac Adran Diwylliant, Treftadaeth a'r Gaeltacht, a'i chynhyrchu gan South Wind Blows mewn partneriaeth â Theatr Mwldan a Triongl. Bydd y digwyddiad yn cael ei ffilmio gan Triongl i'w ddarlledu nes ymlaen ar S4C.  

 

DIWEDD/

 

Am wybodaeth y cyfryngau mewn perthynas â Lleisiau Eraill Aberteifi, Llwybr Cerdd Lleisiau Eraill, cysylltwch â:

 

Tamsin Davies tamsin@mwldan.co.uk + 44 (0)7891 252 043