Hinterlands Cymru

Ysgol Haf 'Byti Perfformio'

Ar gyfer rhai rhwng 16 a 25 mlwydd oed

Camlas Brycheiniog a Mynwy 

1af – 7fed Medi 2019 

 

Bydd yr artist Stefhan Caddick, a’r artistiaid gwâdd Sam Hasler, Teddy Hunter ac eraill, yn cydweithio gyda grwpiau o bobl ifanc wrth iddynt deithio ar hyd y gamlas o Aberhonddu i Fasn Pont-y-moel dros gyfnod o wythnos. Bydd yr ysgol gelf arbrofol hon ar y dŵr yn cael ei chynnal ar fwrdd cwch cymunedol - newydd ei hadfer - y gamlas. Yn ystod y daith bydd y grwpiau yn ymateb i amgylchedd unigryw’r gamlas trwy gerfluniau, perfformiad, sain ac ysgrifen, er mwyn creu perfformiadau a gweithiau celf ar lan y gamlas. Bydd y cyfan oll yn cyfrannu tuag at ddigwyddiad cyhoeddus ym Masn Pont-y-moel, Pontypŵl. 

Bydd yr artist a’r awdur Sam Hasler yn bresennol hefyd yn ystod wythnos yr Ysgol Haf, ac yn archwilio’r gamlas fel gofod ar gyfer llunio ffuglen a deunydd sinematig a bydd hynny hefyd yn cyfrannu at y digwyddiad cyhoeddus sydd i’w gynnal ar ben y daith.  

Mae’r llefydd sydd ar gael yn hynod brin, felly cysylltwch os gwelwch yn dda os ydych â diddordeb mewn bod ar fwrdd y cwch!

 

Amseroedd a Lleoliadau

Sul 1af Medi, 12-4pm 

Basn Aberhonddu–Talybont-ar-Wysg

Trafnidiaeth er mwyn dychwelyd ar gael o Fasn Aberhonddu 

 

Llun 2 Medi, 10am - 4pm

Llangynidr–Llangatwg

Trafnidiaeth ar gael hwnt ac yma o Fasn Aberhonddu

 

Mercher 4ydd Medi, 4.30-7pm 

Gilwern–Llan-ffwyst

Trafnidiaeth ar gael hwnt ac yma o Ganolfan Melville, Y Fenni

 

Sadwrn 7fed Medi, 12pm - 7.30pm

Basn Pont-y-moel

Gyda pherfformiad gwyll a thro ar hyd y gamlas o 7pm ymlaen

 

Mae’r gweithdai ar gyfer unigolion rhwng 16 a 25 mlwydd oed ac yn Rhad AC AM DDIM. Er mwyn dod i wybod rhagor a chymryd rhan, cysylltwch â: rachel@peak.cymru / 01873 811579 

Mae’r Byti Perfformio yn cael ei gynnal trwy gefnogaeth garedig Ymddiriedolaeth Camlesi Sir Fynwy a Brycheiniog (MBACT) a Ben’s Boat Hire.

Dyddiad cau: 30/08/2019