BBC NOW yn perfformio yn Abertawe fel rhan o ddathliadau Beethoven 250 y byd

Ymunwch â Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC ar gyfer ei chyngerdd Eroica gan Beethoven nos Wener 13 Mawrth yn Neuadd Brangwyn, Abertawe. Bydd y cyngerdd yn cael ei arwain gan Jonathan Bloxham, un o arweinwyr Prydeinig mwyaf blaenllaw ei genhedlaeth, a bydd y soprano Rhian Lois o Gymru yn perfformio hefyd.

Mae’r cyngerdd arbennig hwn yn rhan o ddigwyddiadau byd-eang a gaiff eu cynnal drwy gydol y flwyddyn i ddathlu 250 mlwyddiant geni Ludwig van Beethoven. Mae’r cyfansoddwr o’r Almaen yn un o’r cyfansoddwyr clasurol enwocaf erioed ac mae ei waith yn parhau i fod yn berthnasol ac yn dal i gael ei berfformio’n eang hyd heddiw. Y perfformiad hwn o’i Symffoni ‘Eroica’ a’i Aria ‘Ah! perfido’ yw’r unig gyngerdd gan BBC NOW yn Abertawe yn 2020 fel rhan o Beethoven 250. Mae’n gyfle perffaith felly i ddathlu’r achlysur pwysig hwn.

I ychwanegu at y profiad unigryw, bydd y gerddorfa’n perfformio yng nghanol y neuadd, gan alluogi’r gynulleidfa i ddod yn nes at y chwaraewyr a chael profiad cwbl wahanol o BBC NOW a’r rhaglen hynod deimladwy hon, yn lleoliad trawiadol Neuadd Brangwyn.

Yn ystod y cyngerdd, bydd y gynulleidfa’n profi’r holl gyffro ac emosiwn sy’n rhan annatod o gerddoriaeth glasurol. Mae ‘Ah! perfido’ Beethoven yn disgrifio dicter, anobaith a hiraeth, a bydd perfformiad gwefreiddiol Rhian Lois yn cyfleu hyn i’r dim. Mae Eroica, Symffoni enwog Beethoven yn crynhoi’r emosiwn sy’n gysylltiedig â chwyldro ac arwriaeth, gan ei gwneud yn gampwaith o fri. Yn Metamorphosen gan Strauss, bydd y gynulleidfa’n cael ei chludo i ddiwedd yr Ail Ryfel Byd ac yn profi’r ymdeimlad dwfn o golled a galar am ddiwylliant cerddorol yr Almaen ar y pryd. Yn y darn, mae Strauss yn dyfynnu gorymdaith angladdol Symffoni Eroica, gan glymu’r rhaglen emosiynol ynghyd.

Mae tocynnau ar gael am gyn lleied â £5 gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn: www.bbc.co.uk/bbcnow