Mae cwmni ddawns ac asiantaeth greadigol Jukebox Collective yn chwilio am Gyfarwyddwr Strategaeth i ymuno a’n tîm. Y rôl byddai, i reoli, dylanwadu ac ysbrydoli cyfeiriad strategol y gwaith creadigol, i adeiladu ar enw da Jukebox fel chwaraewr allweddol mewn cynhyrchu theatr ddawns a gwasanaethau creadigol o safon uchel yn genedlaethol ac yn rhyngwladol ac amlygu a hyrwyddo Jukebox Collective mewn golau positif i helpu adeiladu brand rhyngwladol.

 

Mi fyddwch chi’n actio fel y prif gynhyrchydd o waith creadigol y cwmni i gyd, yn cefnogi’r Cyfarwyddwr Creadigol er mwyn cyflawni gweithgareddau creadigol o’r safon gorau. Adnabod syniadau, rhwydweithiau newydd ac archwilio i gyfleodd a phartneriaethau masnachol er mwyn uchafu’r proffil ac adeiladu sefydlogrwydd tymor hir. Mi fyddwch chi hefyd yn gyfrifol am oruchwylio'r strategaeth marchnata a’i darpariaeth. Bydd gan ymgeisydd llwyddiannus 5 flwyddyn + o brofiad o fewn y sector creadigol, yn greadigol gyda’r gallu i weithio’n annibynnol gydag ychydig iawn neu dim goruchwyliaeth. Mae disgrifiad swydd lawn ar gael.

 

Lleoliad

Caerdydd a Llundain

 

Oriau

30 awr yr wythnos

 

Cyflog

£36,000 y flwyddyn (£28,000 pro rata am 30 awr yr wythnos)

 

Gwefan

http://www.jukeboxcollective.com 

 

Contract

1 blwyddyn (gyda’r cylfe i ddod yn swydd llawn amser parhaol

 

Ymgeisio

I ymgeisio, cysylltwch â jobs@jukeboxcollective.com / ffeindiwch y pecyn recriwtio wedi ei atodi

 

Dyddiad Cau

28/07/19 am hanner nos

 

Cyfweliadau

03/08/2019- 07/08/2019

 

Mae Jukebox yn gyflogwr hawliau cyfartal

 

Dyddiad cau: 28/07/2019