Mae Cwmni Ddawns ac Asiantaeth Greadigol Jukebox Collective yn chwilio am Gydlynydd Marchnata a Chyfathrebu i ddatblygu a darparu ei strategaeth marchnata a chyfathrebu. Mi fydd hwn yn cynnwys (ond nid yn gyfyngedig i) Cynnwys, PR, Marchnata a gwefannau cymdeithasol gan gadw cysondeb mewn negeseuo Jukebox Collective.

 

Rydych yn obsesiynol am gyfryngau cymdeithasol – fedrwch chi ddweud wrthym beth yw’r platfformau fwyaf diwethaf a beth ddylwn ni fod yn ei rhannu. Fedrwch chi ddefnyddio ystod eang o ryngwynebau – Mae ffeindio ffyrdd cyflymach o wneud pethau, “haciau” ac apiau newydd yn naturiol i chi. Rydych yn prosesu gwybodaeth yn gyflym ac yn ymwybodol a’r trendiau byd-eang sy’n newid yn gyson. Rydych yn feddwl yn greadigol ac yn medru cyfathrebu trwy ddelweddau. Rydych chi’n deall gweledigaeth ac amcan y cwmni ac yn medru eu cyfathrebu’n strategol i’n cynulleidfaoedd.

 

Lleoliad

Canolfan Cymunedol Butetown

40 Loudoun Square, Cardiff CF10 5UZ

 

Oriau

Rhan amswer, 3 diwrnod yr wythnos

 

Cyflog

£15,000 pro rata

 

Gwefan

http://www.jukeboxcollective.com 

 

Contract

1 blwyddyn (gyda’r cylfe i ddod yn swydd llawn amser parhaol

 

Ymgeisio

I ymgeisio, cysylltwch â jobs@jukeboxcollective.com / ffeindiwch y pecyn recriwtio wedi ei atodi

 

Dyddiad Cau

28/07/19 am hanner nos

 

Cyfweliadau

03/08/2019- 07/08/2019

 

***Mae gennym ni’r hawl i gau ceisiadau’n gynnar ar ôl ffeindio’r ymgeisydd iawn***