Cyfnod Mamolaeth - 1 diwrnod yr wythnos –contract cyfnod penodol o 6 mis gydag estyniad posibl - £30k pro-rata

Cyfle cyffrous i unigolyn profiadol a deinamig i ymuno â Thîm Datblygu Gŵyl y Gelli. Mae’r Rheolwr Cysylltiadau Rhoddwyr yn gyfrifol am reoli Noddwyr a Buddiolwyr Gŵyl y Gelli, ac am ymchwilio i aelodau corfforaethol newydd a chyfleoedd etifeddiaeth.

Bydd gennych ddealltwriaeth dda o’r sector codi arian preifat, a sgiliau rhyngbersonol a chyflwyno ardderchog i allu delio â rhoddwyr a thrafod rhoddion ar lefel uchel.

Gallwch weld Disgrifiad o’r Swydd a Manyleb Person isod 

I wneud cais, anfonwch CV a llythyr eglurhaol at Adrian adrian@hayfestival.org 

Dyddiad cau: Dydd Llun, 2 Medi 2019 – hanner dydd

Os hoffech ragor o wybodaeth am y rôl, cysylltwch â Maggie maggie@hayfestival.org

Dyddiad cau: 02/09/2019