Mae Gŵyl Cer i Greu yn adlewyrchu’r holl weithgarwch diwylliannol gwych sy'n digwydd yn rheolaidd ar draws y wlad ac yn annog pobl i roi cynnig ar rywbeth newydd a chrëadigol. Nôd y dathliad cenedlaethol enfawr o grëadigrwydd yw rhoi cyfle i bawb gymryd rhan weithredol mewn digwyddiad crëadigol yn eu hardal leol.

Trefnir Gŵyl Cer i Greu gan sefydliadau celfyddydol a chrëadigol ledled y DU yn cynnwys y BBC a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Bydd yr Ŵyl Cer i Greu yn dychwelyd o ddydd Sadwrn 9fed - dydd Sul 17 Mai 2020 pan fydd sefydliadau celfyddydol a grwpiau cymunedol yn cynnal digwyddiadau i helpu pobl i fod yn greadigol. Cawsom fwy na 120,000 o bobl yn cymryd rhan mewn bron i 1,700 o ddigwyddiadau yn ystod ein gŵyl 2019, ac rydym yn gyffrous am gyrraedd hyd yn oed mwy o bobl yn 2020 i ddathlu ac arddangos creadigrwydd ym mhob cymuned.

Mae'r wefan, lle gallwch ychwanegu digwyddiadau, bellach yn fyw: https://cerigreu.cymru/

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â info@getcreativeuk.com.

 

Dyddiad cau: 16/05/2020