Mae Gwobrau Academi Cynaliadwy yn ôl am yr ail flwyddyn, yn cyfuno Gwobrau Cynnal Cymru Sustain Wales a Gwobrau Egni Gwyrdd Renewable UK Cymru.  Gyda’i gilydd maent yn dathlu rhagoriaeth cynaliadwyedd, arloesedd ac arweinyddiaeth ar draws Cymru.

Unwaith yn rhagor rydym yn edrych am unigolion eithriadol, prosiectau neu fentrau sy’n helpu i gyflawni’r saith o nodau cenedlaethol o’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, yn cyfrannu tuag at fywyd amgylcheddol, cymdeithasol, diwylliannol a chynaliadwyedd economaidd yng Nghymru. Dylai enwebiadau gael eu cyflwyno erbyn hanner nôs ar ddydd Sul 15 Medi.

 
Noddir gan Wales & West Utilities 

 

Y categorïau y flwyddyn hon ydi:

 • Pencampwr cynaliadwyedd (Enwebiadau)
 • Gofod Cynaliadwy
 • Busnes Cynaliadwy
 • Arloesedd Cynaliadwy yn y Sector Gyhoeddus
 • Cymuned Gynaliadwy wedi’i noddi gan EDF Renewables
 • Arloesi mewn Caffael Gynaliadwy neu Gadwyn Gyflenwi
 • Menter Gymdeithasol Ragorol
 • Prosiect Egni Cynaliadwy Eithriadol wedi’i noddi gan Lywodraeth Cymru.
 • Addysg neu Hyfforddiant Gynaliadwy

 

Pam ddylech chi ymgeisio?

 • Mae am ddim i ymgeisio ac mae pob un sydd yn y rownd derfynol yn derbyn un ticed AM DDIM i’r seremoni Wobrwyo bwysig ar brynhawn 28 Tachwedd yn Stadiwm y Principality.
 • Ennill cydnabyddiaeth a phroffil fel sefydliad sy’n arwain y ffordd – sydd wedi’u cydnabod gan ein panel arbenigol o feirniaid.
 • Cyfle gwych i gysylltu, cydweithio a dathlu gyda’n noddwyr, beirniaid ac eraill sydd yn y rownd derfynol.
 • Cyfle i gael eich gweld fel y sawl sydd yn y rownd derfynol trwy gydol ein hymgyrch marchnata a’r wasg.
 • Helpu i godi ymwybyddiaeth am eich sefydliad ac annog cefnogaeth drwy ein pleidlais cyhoeddus ar lein.

Mae ymgeisio’n hawdd!

 • Dywedwch wrthym am brosiect neu fenter a gwblhawyd yn y flwyddyn ddiwethaf sy’n dangos sut rydych wedi gwneud gwahaniaeth i’ch cymuned, amgylchedd leol neu eich sefydliad.
 • Rydym yn edrych am esiamplau gwych o gydweithio a meddwl arloesol yn ogystal â thystiolaeth o’r gwahaniaeth mae wedi’i wneud i bawb sy’n ymwneud ag o.
 • Mae gennym Ganllaw Cais defnyddiol sy’n amlinellu’r holl wybodaeth allweddol am y ffurflen gais, y broses feirniadu a’r noson Wobrwyo.
 • Rhannwch eich stori cynaliadwyedd a chyflwynwch eich cais ar lein.

Os oes gennych gwestiynau pellach neu os hoffech wirio os ydi’ch cais yn gymwys,  ffoniwch 029 2043 1713.