Noson o sgyrsiau a thrafodaeth gydag Isaac Blake, Cas Holmes, Dan Turner a Daniel Baker

Dyddiad: Dydd Sadwrn Mai 23ain 6 pm-8pm (DERBYN AM DDIM)

Lleoliad: g39 Oxford St, CARDIFF CF24 3DT

Mae Cwmni Diwylliannol a Chelfyddydau Romani yn falch o gyhoeddi noson o sgyrsiau a thrafodaeth ar y cyd â g39. Mae'r digwyddiad yn cael ei gynnal i nodi diwedd y daith o amgylch gweithiau newydd gan yr artistiaid Cas Holmes a Dan Turner. Yr arddangosfeydd cyffrous hyn o weithiau celf sydd newydd eu comisiynu yw’r diweddaraf ym mhrosiect arloesol GyAC Maker, menter arloesol sy’n cefnogi datblygiad gweithiau arloesol gan artistiaid Sipsiwn, Roma a Theithwyr sefydledig ac sy’n dod i’r amlwg. Mae'r prosiect Gypsy Maker yn ehangu gwaith y RCAC trwy barhau i ymgysylltu â chymunedau GRT a'r cyhoedd yn ehangach mewn deialog barhaus ynghylch y ffyrdd y mae celf yn parhau i lywio bywydau unigolion a chymunedau heddiw.

Mae Cas Holmes wedi'i hyfforddi mewn celf gain ac ar hyn o bryd mae'n gweithio gyda thecstilau a chyfryngau cymysg. Mae hi'n awdur sawl llyfr ar gyfer Batsford Publications gan gynnwys Stitch Stories (2015) a Textile Landscape: Painting with Cloth (2018). Mae natur dros dro gwaith a phroses Holmes ’yn sail i’w gorfodaeth i ymgysylltu â’n tirweddau adeiledig a naturiol - gyda phobl a lle.

‘Mae’r cyfle i weithio gyda a chael fy mentora gan y prosiect Gypsy Maker 4 yn caniatáu imi oedi i fyfyrio ar fy hunaniaeth a’m treftadaeth gymysg. Gyda mudo, newidiadau yn ein bywydau gwaith a chyfleoedd cynyddol i deithio, mae sicrwydd ynghylch pwy ydym ni a’n lle yn y byd mewn fflwcs. ’Cas Holmes

Artist ac addysgwr yw Dan Turner. Mynychodd Sipsiwn Romani, a anwyd yn Dartford, Caint, Turner Ysgol Gelf St Martins lle bu'n astudio Cerflunwaith. Mae ei waith wedi ymddangos yn FUTUROMA yn Biennale Fenis yn 2019. Trwy ddefnyddio Gwrthrychau Trafodiadol sydd ag arwyddocâd ar draws diwylliannau, mae Turner yn archwilio sut mae diwylliannau Sipsiwn, Roma a Theithwyr yn cwrdd ac yn rhyngweithio â'r diwylliant trech.

‘Mae gweithio gyda’r RCAC ar ei brosiect Sipsiwn Maker yn darparu cyfle unigryw nad yw ar gael yn aml, yn enwedig i grwpiau Sipsiwn, Roma a Theithwyr. Mae ei ddull o gomisiynu gwaith a phrosiectau arloesol yn ddiflino wedi helpu i hyrwyddo dealltwriaeth am gymunedau GRT. Yn y broses mae wedi newid bywydau pobl, gan gynnwys fy un i. ’Dan Turner

Isaac Blake yw Cyfarwyddwr Gweithredol Cwmni Diwylliannol a Chelfyddydau Romani yng Nghaerdydd, y DU, a gefnogir gan amrywiaeth o brif arianwyr ac adrannau'r llywodraeth. Mae RCAC bellach yn dathlu ei ben-blwydd yn 10 oed. Mae'n Sipsiwn Romani balch ac wedi gweithio fel dawnsiwr a choreograffydd proffesiynol. Roedd Isaac yn Guradur Dawns i'r RomArchive yr archif ddigidol ryngwladol ar gyfer celf y Roma.

“Rwy’n falch unwaith eto o ddarparu platfform i artistiaid Sipsiwn, Roma a Theithwyr arddangos y gorau o ddiwylliant a threftadaeth ein cymuned. Mae'r gwaith sy'n deillio o Gypsy Maker 4 yn ddadlennol a gwn y bydd fy nghymuned a'r cyhoedd yn elwa'n aruthrol ohono.”

Sipsiwn Romani yw Daniel Baker a anwyd yng Nghaint, y DU ym 1961. Yn arlunydd, curadur a damcaniaethwr, mae ganddo PhD ar bwnc estheteg Sipsiwn o Goleg Celf Brenhinol, Llundain. Curadurodd Baker FUTUROMA yn 58fed Arddangosfa Gelf Ryngwladol yn Biennale Fenis 2019. Ymhlith y cyhoeddiadau mae We Roma: A Critical Reader in Contemporary Art (2013) ac Ex Libris (2009). Gellir dod o hyd i waith Baker mewn casgliadau ledled y byd.

“Mae gwaith arloesol Cwmni Diwylliannol a Chelfyddydau Romani wrth gefnogi artistiaid Sipsiwn, Roma a Theithwyr yn ddigyffelyb. Mae eu prosiect Gypsy Maker yn unigryw ledled y byd wrth gomisiynu cyrff gwaith newydd gan artistiaid GRT a thrwy hynny alluogi cynhyrchu gwybodaeth newydd gan grŵp sydd heb gynrychiolaeth ddigonol a thrwy hynny wneud cyfraniad gwerthfawr i gelf gyfoes ryngwladol a disgwrs ddiwylliannol. ”Dr Daniel Baker

Trwy fynychu'r digwyddiad hwn rydych chi'n derbyn y byddwch chi'n cael eich ffilmio a'ch tynnu llun a bydd y delweddau hyn yn cael eu defnyddio at ddibenion cyhoeddusrwydd.

Archebwch yn Eventbrite: https://www.eventbrite.co.uk/e/gypsy-maker-4-at-g39-tickets-91990452921?utm_term=eventurl_text