Ym mis Mai 2020, gan fod y wlad o dan gyfyngiadau, ymunodd y gwneuthurwr ffilmiau o Gymru Robert Howells ag actorion proffesiynol i godi arian i'r NHS trwy greu ffilm 100% o bell.

Yn serennu Louisa Sexton, Bill Fellows, Ingrid Evans & Ruchika Jain, mae Thread yn ddrama deuluol sy'n digwydd yn gyfan gwbl ar alwad fideo. Recordiodd pob actor eu rhan yn unigol, gyda Robert a'i dîm wedyn yn cydosod y clipiau ar ôl y ffaith.

Wedi'i gosod yn ystod y cyfnod o dan gyfyngiadau, mae'r ffilm yn canolbwyntio ar deulu sydd wedi ymddieithrio ac sy'n cael eu gorfodi i ailgysylltu o bell o ganlyniad i ddigwyddiad sy’n newid bywyd. Un sydd â'r potensial i ddadorchuddio eu bond teuluol sy'n lleihau er daioni.

Cynhaliodd y grŵp yr arbrawf dramatig hwn i godi arian hanfodol i'r NHS yn ystod y cyfnod cloi. Os yw gwylwyr yn mwynhau'r ffilm, fe'u hanogir i rannu, ac ystyried rhoi i'r NHS yma: https://www.nhscharitiestogether.co.uk/.

“Mae wedi bod yn wirioneddol ysbrydoledig gweld y nifer o ffyrdd y mae pobl ledled y wlad wedi dangos eu gwerthfawrogiad o’r NHS. Dyma ein ffordd fach, a gobeithiwn y bydd pobl yn ei mwynhau. ” Meddai Robert.

 

I wylio'r ffilm cliciwch yma.