Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac Ymddiriedolaeth Celfyddydau Conwy, gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru, wedi comisiynu cwmni celfyddydau awyr agored o'r radd flaenaf, Walk the Plank, i weithio gydag artistiaid a chyfranogwyr o Ogledd Cymru i greu digwyddiad newydd a chyffrous  Bydd Golau Gaeaf yn dechrau ddydd Sadwrn 16 Tachwedd, byddwch yn barod i weld creaduriaid arallfydol o bob math, y Llu Du yn chwarae â thân, sioe syrcas Fictoraidd, cerddoriaeth a phypedau enfawr yn ogystal â goleuadau a thannau llachar yn goleuo strydoedd Llandudno ar gyfer Gorymdaith Golau Gaeaf cyntaf Llandudno.

Rydym yn recriwtio gwirfoddolwyr a chyfranogwyr ar gyfer Golau Gaeaf ac mae gennym gyfleoedd cyffrous ar gael, gan gynnwys:

GWEITHDY GWISGOEDD: cyflwyniad i ddylunio a chreu gwisgoedd ar gyfer perfformiadau awyr agored gan gynnwys goleuadau yn y gwisgoedd

Mwy o wybodaeth yma

PERFFORMIO: Ymunwch â ni am benwythnos o hyfforddiant dwys cyn cymryd rhan yn yr adran Angenfilod a’u Helwyr yn yr Orymdaith Golau Gaeaf.  Neu, beth am dreulio diwrnod yn dysgu sgiliau syrcas er mwyn ymuno â’r orymdaith fel Perfformiwr Syrcas Fictoraidd?

Mwy o wybodaeth yma

CARIO FFAGLAU: Ymunwch â’n gosgordd gwyllt i ddiddanu trigolion ac ymwelwyr Llandudno drwy gario ffaglau.

Mwy o wybodaeth yma

STIWARDIAID: Byddwch yn ein helpu i ddechrau adrodd hanes y Gogarth a chyflwyno cymeriadau a chysyniadau’r hanes arbennig hwn i’r gynulleidfa ar gyfer blwyddyn 1 ‘Deffro Chwedlau a Chreaduriaid,’ i ddiddanu a swyno trigolion ac ymwelwyr Llandudno. Byddwch yn annog ac yn peri ymateb gan y gynulleidfa er mwyn sicrhau profiad rhyngweithiol bythgofiadwy i bawb.

Mwy o wybodaeth yma

Gwybodaeth llawn yma:

https://www.conwyartstrust.org/Event/golau-gaeaf-winter-light

Dyddiad cau: 01/11/2019