Os ydych chi’n angerddol am rhoi cyfleoedd i bobol allu cyflawni eu llawn botensial, dyma’r swydd i chi.
www.valleyskids.org/www.sparc.wales

Mae Plant y Cymoedd (Valleys Kids) yn elusen sydd yn gweithio gyda plant, pobol ifanc a theuluoedd yn ardal y Cymoedd yn Ne Cymru. Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig sydd yn mynd i allu weithio’n agos gyda pobol ifanc er mwyn eu ysgogi i gyrraedd eu llawn botensial a hynny gan ddefnyddio’r celfyddydau. Byddwch hefyd yn ysgogi angerdd yn y bobol ifanc am y celfyddydau.

Gweithiwr Celfyddydau Digidol – Mae’r cyflog rhwng £20541 - £24657 pro rata ar gyfer 3 diwrnod yr wythnos £12,324 -
£14,664 y flwyddyn

Gallwch gael ffurflen gais wrth Lynfa Hull Valleys Kids,1 Cross Street Penygraig, Tonypandy CF40 1LD Lynfa@valleyskids.org
Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais: 12pm dydd Iau 19eg o Fedi 2019 Cyfweliadau: Dydd Gwener y 27ain o Fedi 2019

Manylion wrth:
Lynfa Hull
Plant y Cymoedd (Valleys Kids) 1 Cross Street Penygraig Tonypandy Rhondda Cynon Taff CF40 1LD
Ffôn: 01443 420870
neu E-bost lynfa@valleyskids.org
Rhif Elusen. 1074840
Mae Plant y Cymoedd yn elusen Datblygu Cymunedol llwyddiannus sydd yn gweithio o fewn cymunedau yng nghymoedd De Cymru. Mae gennym 40 mlynedd o brofiad o waith llwyddianus ac arloesol.
 

Dyddiad cau: 19/09/2019