Mae cyfres Data ar gyfer… The Audience Agency yn cynnig nifer o weithdai amrywiol ac ymarferol iawn sydd â’r bwriad o helpu amrediad eang o weithwyr proffesiynol diwylliannol i wneud mwy o ddefnydd, a defnydd gwell, o dystiolaeth a data yn eu gwaith.

 

Data ar gyfer… Rheoli Cysylltiadau

25 Chwefror 2020 10:00-16:00

Lleoliad: g39, Stryd Rhydychen, Caerdydd CF24 3DT

 

Mae'r gweithdy Data ar gyfer…Rheoli Cysylltiadau hwn yn canolbwyntio ar systemau rheoli cysylltiadau cwsmeriaid a sut i reoli data er budd eich cysylltiadau, eich rhanddeiliaid a'ch cynulleidfaoedd.

Mae ar gyfer unigolion sy'n ceisio deall a yw system rheoli cysylltiadau cwsmeriaid yn iawn i'w sefydliad neu sydd eisiau gwella'r ffordd y maen nhw'n rheoli eu cysylltiadau. Cewch drosolwg o sut beth yw system rheoli cysylltiadau cwsmeriaid a sut i baratoi ar gyfer gwneud y defnydd gorau ohoni. Caiff y gweithdy diwrnod llawn hwn ei arwain gan arbenigwyr yn y diwydiant. (Nodwch mai yn y Saesneg y cyflwynir y gweithdy.)

Am ragor o wybodaeth ac i drefnu lle, cliciwch yma