Rydym yn gwahodd ceisiadau am gytundeb i gynnal Archwiliad Canfyddiad o Theatr Genedlaethol Cymru.

Hoffem gael gwell dealltwriaeth o'n cynulleidfaoedd a sut mae ein gwaith yn cael ei ystyried gan ein cynulleidfaoedd a rhanddeiliaid eraill. Bydd canlyniad yr archwiliad yn ein helpu i ddatblygu naratif y cwmni ac wrth lunio ein rhaglen artistig a gweithgareddau pellach.

Mae’n hanfodol bod yr asiantaeth lwyddiannus yn medru cynnal yr archwiliad trwy gyfrwng y Gymraeg.

Am wybodaeth pellach ewch i'n gwefan neu cysylltwch ag Angharad Leefe, Cyfarwyddwr Gweithredol angharad.leefe@theatr.com 01267 245615.

Dyddiad cau: 06/11/2019