Bydd cynhadledd y Cyngor yn dathlu celfyddydau Cymru gyda rhaglen amrywiol a bywiog o ddeialog. Bydd yn archwilio themâu a phryderon cyffredin ystod o unigolion a sefydliadau sy'n gweithio'n bennaf yng Nghymru. Bydd yn gyfle i:

  • rannu’r arferion gorau yng Nghymru
  • ddysgu o brofiadau o Gymru
  •  rwydweithio ar gyfer pobl sy'n gweithio yn sector celfyddydau Cymru

Dylai fod gan y gynhadledd ymdeimlad creadigol, cynhwysol a deniadol o adlewyrchu a dylai  archwilio'r blaenoriaethau a'r gwerthoedd uchod o gynllun corfforaethol y Cyngor, Er Budd Pawb.