Gellir gweld manylion a meini prawf llawn y tendr hwn trwy fewngofnodi i borth Sell2Wales.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru, mewn partneriaeth ag Amgueddfa Cymru, am gomisiynu cyfres o sgyrsiau gan randdeiliaid am ehangu ymgysylltiad creadigol a diwylliannol â chymunedau ledled Cymru.

 

Y brîff (yn gryno)

Bydd y gwaith yn cynnwys ymgysylltu â gwahanol grwpiau cymunedol a chynrychiolwyr i gael gwybod yr hyn y byddai'r cymunedau am ei gael o raglen i ariannu a/neu gefnogi gweithgarwch creadigol yn eu hardal. Hoffem wybod sut y byddai'n edrych, sut y gellid ei drefnu a sut y byddai'n ehangu'r celfyddydau ac ymgysylltiad diwylliannol. Ar hyn o bryd, mae’r Amgueddfa’n datblygu ei strategaeth ddeng mlynedd a bydd y gwaith yma hefyd yn llywio ei chynlluniau a'i ffyrdd o weithio yn y dyfodol. Mae’r Cyngor hefyd yn datblygu rhaglen ymgysylltu hir dymor ac am i’r gwaith yma lywio’r rhaglen.

Cyllid

£50,000 yw’r gyllideb uchaf sydd gennym. Ein bwriad yw comisiynu nifer o ddarnau byr o waith gyda gwahanol ddarparwyr (neu un darparwr) gyda’r gyllideb sydd ar gael. Cofiwch fod gwerth am arian yn un o'r meini prawf.

Gellir dod o hyd i fanylion llawn ar borth Sell2Wales, a rhaid cyflwyno ceisiadau trwy'r platfform hwn. Dilynwch y ddolen a chofrestru / mewngofnodi i weld y tendr yn llawn.

Dyddiad cau

Cyflwynwch eich cais i borth Sell2Wales erbyn hanner dydd, ddydd Mercher 22 Gorffennaf 2020.

Cyngor Celfyddydau Cymru ac Amgueddfa Cymru sy’n cyhoeddi’r gwahoddiad yma.