Mae'r gronfa Grantiau Strategol i'r Celfyddydau Gwynedd 2020-22 nawr at agor i dderbyn ceisiadau.

Mae'r gronfa yn agored i unrhyw fudiad sy'n cydymffurfio a'r canllawiau ymgeisio a geir at ein gwefan. Gall ymgeiswyr ymgeisio am hyd at £15,000 y flwyddyn. Swm o oddeutu £85,000 sydd yn y gronfa bob blwyddyn, felly bydd cystadleuaeth at gyfer adnoddau prin.

Anogir ymgeiswyr i gyflwyno ceisiadau realistig sy'n arddangos cydymffurfiaeth clir gyda'r canllawiau. Am ffurflen gais, canllawiau a cynllun celfyddydau Gwynedd ymwelwch a'r wefan a darllennwch eitem 3.

Am fwy o wybodaeth - Nest Thomas celf@gwynedd.llyw.cymru

Anfonir ceisiadau at - cistgwynedd@gwynedd.llyw.cymru

Dyddiad cau: 26/02/2020