Golwg gyntaf o’r Ychen Bannog, bwystfil chwedlonol y Gogarth, a fydd yn rhan o Olau Gaeaf yn Llandudno fis Tachwedd

Wrth i’r nosweithiau tywyll agosáu ac wrth i’r Gogarth gael ei amgylchynu gan dywyllwch a  niwl, bydd cyfle i’r bobl sy’n ymweld â Mostyn Street, Llandudno, ddod wyneb yn wyneb â’r Ychen Bannog, bwystfil chwedlonol sy’n ffurfio rhan o orymdaith newydd a chyffrous yn y dref yn ystod y gaeaf.

Bydd yr Ychen Bannog, a grëwyd gan yr artist Dave Young, yn deffro o’i drwmgwsg ar ddiwedd yr orymdaith. Bydd yn anadlu stêm ac yn deffro bwystfilod eraill sydd wedi bod yn llechu yn y graig eiconig am ganrifoedd. Bydd Golau Gaeaf yn rhoi profiad unigryw i ymwelwyr, gan gynnwys perfformiad, cerddoriaeth ac effeithiau arbennig.

Wedi’i greu a’i ddyfeisio gan sefydliad celfyddydau awyr agored o Salford, Walk the Plank, bydd Golau Gaeaf yn sioe theatraidd hudol a dirgel, a fydd yn ymlwybro ar hyd Mostyn Street mewn gorymdaith o fwystfilod, creaduriaid, llong Ficingaidd a chriw coll y syrcas o gyfnod gorfoleddus Llandudno fel cyrchfan glan y môr.

Mae Golau Gaeaf yn sioe awyr agored i’r teulu cyfan, a fydd yn dod a dimensiwn newydd i ddigwyddiad y farchnad Nadolig yn y dref. Fel holl drefi glan y môr, mae ymestyn y tymor tu hwnt i fisoedd yr haf yn rhan bwysig o gynnal yr economi lleol, ac yn rhoi rhywbeth ffres a gwahanol i ymwelwyr a phobl lleol ei brofi.

Wedi’i gomisiynu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Venue Cymru ac Ymddiriedolaeth Celfyddydau Conwy, mae Walk the Plank yn gweithio mewn partneriaeth gydag arbenigwyr tafluniau fideo, Rob a Matt Vale o Illuminos, i greu’r stori newydd ddirgel sy’n ymestyn dros ddwy bennod.

Eglura Ellie Turner, Cynhyrchydd Golau Gaeaf: “Mae Pennod Un yn plethu nifer o themâu sy’n cysylltu mythau a chwedlau’r Gogarth gyda hanes mwy diweddar Llandudno fel cyrchfan poblogaidd i dwristiaid. Rydym yn gweithio gydag artistiaid lleol a grwpiau cymunedol i gynhyrchu rhywbeth unigryw, yn y gobaith o roi mwynhad i bobl o bob oed.

Bydd Pennod Dau yn cael ei gynnal fis yn ddiweddarach, ym mis Rhagfyr, pan fydd ein partneriaid creadigol, Illuminos, yn parhau gyda stori ‘Pwrs y Fôr-forwyn’, cyfres o dafluniau ar hyd adeiladau sy’n wynebu Gerddi’r North Western. Rydym yn cadw manylion penodol am y sioeau yn ddirgel, er mwyn i’r gynulleidfa gael eu hudo gan y dirgelwch sy’n eu hamgylchynu wrth brofi’r wledd.”

Pennod 1, Mostyn Street, Dydd Sadwrn, 16 Tachwedd, 7pm.

Pennod 2 ‘Pwrs y Fôr-forwyn’ Dydd Sadwrn, 14 Rhagfyr, 7pm.

I gael rhagor o wybodaeth a diweddariadau, ewch i www.conwy.gov.uk/digwyddiadau neu dilynwch Digwyddiadau Conwy ar y Cyfryngau Cymdeithasol  www.facebook.com/DigwyddiadauConwy

 ‘Ychen Bannog’ Argraff arlunydd: dylunydd Dave Young