Mae Theatr Iolo wedi lansio eu galwad bob yn ddwy flynedd am sgrifennu newydd, sy’n gwahodd awduron o Gymry ac sydd â’u cartref yng Nghymru i’w synnu a’u hysbrydoli â gwaith newydd i’r llwyfan, wedi’i sgrifennu’n arbennig i bobl ifanc. 

Mae’r cwmni theatr i blant, sydd â’i gartref yng Nghaerdydd, yn gofyn i awduron sgrifennu darn newydd o waith i unrhyw oed rhwng teirblwydd ac un ar bymtheg ac mae’n awyddus i dderbyn syniadau sgriptiau yn y Gymraeg ac yn Saesneg ill dwy. Mae gan awduron dri mis i ddatblygu eu syniadau cyn dyddiad cau’r cynigion ddiwedd mis Gorffennaf.

"Cyfle ydi Platfform Sgrifennu Newydd i awduron sy’n dod i’r fei ac sydd wedi ennill eu plwy arbrofi â’u sgrifennu mewn ffyrdd efallai na wnaethon nhw o’r blaen. mae sgrifennu i bobl ifanc yn cynnig posibiliadau creadigol rhif y gwlith ac rydym yn edrych ymlaen at ddarllen sgriptiau sy’n adlewyrchu ac yn cynrychioli’r amrywiaeth eang o gefndiroedd sydd gan bobl ifanc yng nghymru, yn ogystal â’u profiadau.”

Lee Lyford
Cyfarwyddwr Artistig, Theatr Iolo

Wedyn bydd Cyfarwyddwr Artistig Theatr Iolo, Lee Lyford, yn dewis pedwar awdur y cynigir iddyn nhw’r cyfle i roi triniaeth gweithdy i’w syniadau dros benwythnos yn Theatr Sherman yng Nghaerdydd. Talir £200 i’r awduron a ddewisir i gymryd rhan yn y penwythnos gweithy ddechrau 2021, a rhoddir cyfarwyddwr proffesiynol iddyn nhw o raglen Cyfarwyddwyr JMK Sherman i weithio ochr yn ochr â nhw er mwyn datblygu’r darn. Penllanw’r penwythnos fydd darlleniad byr wedi’i ymarfer, a berfformir gan actorion proffesiynol yn Theatr Sherman.

Mae Theatr Iolo yn hyderus y bydd y prosiect yn darganfod gwaith newydd y gellir ei ddatblygu’n gynyrchiadau i ddod sydd o lawn faint. Mewn blynyddoedd a fu arweiniodd y Galwad am Sgrifennu Newydd at ddarn newydd gan Kyle Lima sy’n cael ei ddatblygu ymhellach ar hyn o bryd ac arweiniodd y prosiect Platfform ehangach at greu sioeau newydd yn cynnwys Transporter Catherine Dyson a Chwarae Elgan Rhys, a aeth rhagddynt ill dwy at deithiau llwyddiannus mewn oedfannau yng Nghymru ac yn Lloegr.

Os oes gennych syniad o ran drama newydd, sgrifennwch y crynodeb a’r olygfa gyntaf a’u hanfon atom i’w darllen, drwy e-bostio hello@theatriolo.com

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:  
Theatr Iolo      Tel: 029 2061 3782
Ebost: hello@theatriolo.com