Mae Lleisiau Eraill, gŵyl gerdd a chyfres o raglenni cerdd o Iwerddon, yn dod i Aberteifi, Gorllewin Cymru yr hydref hwn, mewn partneriaeth gyda Theatr Mwldan a Triongl.

Fel rhan o Leisiau Eraill – Aberteifi, caiff nifer o gigiau bychain byw, yn hysbys fel 'y Llwybr Cerdd' eu cynnal mewn lleoliadau o gwmpas canol tref Aberteifi.

Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer Trywydd Cerdd Lleisiau Eraill - Aberteifi, llenwch y ffurflen we yn y dolen isod. 

Telerau ac Amodau:

  • Rhaid i ymgeiswyr fod ar gael i deithio i Aberteifi ar ddyddiadau sydd i'w cadarnhau.
  • Rhaid i ymgeiswyr fod dros 16 oed.
  • Derbynnir ceisiadau trwy'r ffurflen ar wefan Lleisiau Eraill yn unig.

Lawrlythio'r ddatganiad i’r wasg sy’n rhoi rhagor o wybodaeth am Lleisiau Eraill Aberteifi.

Dyddiad cau: 20/08/2019