Galw am gyfranogion: Cantorion ac Offerynwyr Llinynnol a recorder. Ymunwch ag Opera Canolbarth Cymru am wythnos ysbrydoledig o greu cerddoriaeth ac ymarfer, yn arwain at ddau berfformiad cyhoeddus o orchestwaith John Blow, Venus and Adonis wedi eu llwyfannu’n llawn yn Eglwys Sant Andras, Llanandras, yn ogystal â chyngerdd anffurfiol yn yr enwog Lety’r Barnwr, Llanandras.

Llwyfannau Agored 2020

13fed-18fed Ebrill 2020

Mae’r prosiect hwn yn agored i bawb: bydd cerddorion amatur, proffesiynol a myfyrwyr yn gweithio ochr yn ochr dros gyfnod o chwe diwrnod ar yr opera ei hun ac o fewn grwpiau siambr llai i baratoi ar gyfer ein cyngerdd Hausmusik ddydd Iau.

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer y corws, y prif rannau a’r gerddorfa linynnol a recorder.

Bydd ein cynhyrchiad LlwyfannauAgored o Venus & Adonis dros y Pasg yn cael ei arwain gan Gyfarwyddwr Cerdd OCC Jonathan Lyness a’r Cyfarwyddwr Artistig OCC Richard Studer a’r hyfforddwr lleisiol a’r isgyfarwyddwr cerdd Charlotte Forrest mewn llwyfaniad newydd yn eglwys hanesyddol Sant Andras, Llanandras.

Ym mhob ystyr y rhagredegydd yw Venus & Adonis Blow i’r gorchestwaith ei ddisgybl Purcell. Cyfansoddwyd yn 1683 a sgoriwyd am linynnau a recorders gyda chast o giwpidau bach, bugeiliaid, helwyr a llyswyr.

Bydd yr ymarferion cerdd a chynhyrchu’n cael eu cynnal yn yr eglwys ei hun drwy’r wythnos a bydd digon o amser yn cael ei neilltuo er mwyn i bawb gael mwynhau’r ardal syfrdanol a’r tafarndai lleol. Bydd pryd o fwyd cymydol yn cael ei baratoi’n ffres i chi bob dydd gan ein tîm arlwyo preswyl gyda’r cynhwysion lleol gorau a fydd yn cyfrannu at y naws o ŵyl arbennig. Yn ogystal, bydd pwll diwaelod o gacen a diod drwy gydol yr wythnos.

 

Dyddiad cau: 29/02/2020