Ffilm: CAITLIN gan Light Ladd & Emberton

Yn cael ei ffrydio o Fedi'r 24ain tan Hydref 25ain 2019.
https://theatreanddance.britishcouncil.org/

Ffilmiwyd ar gyfer #DancePassion y BBC yn 2019. Comisiwn gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru ar gyfer Dylan Thomas 100 (2014).  

Gwraig y bardd Dylan Thomas oedd Caitlin Thomas. Dechreuodd fynychu cyfarfodydd Alcoholigion Anhysbys ddechrau’r saithdegau, ugain mlynedd wedi i’w gŵr farw.

Llwyfennir y gwaith y tu fewn i gylch o gadeiriau, wedi eu gosod yn barod ar gyfer cyfarfod AA. Mae’n gyfle i Caitlin wynebu ei hoes dymhestlog hir. Mae’r gynulleidfa yn eistedd gyda hi ac yn dyst wrth iddi olrhain perthynas gariadus, rwystredig, genfigenus ac anffyddlon. Mae perfformiadau’r dawnswyr yn eofn, tyner a ffyrnig wrth i Caitlin a Dylan yfed, ymgecru, ymladd a charu a gadael ei gilydd. Mae hanner cadeiriau’r cylch yn cael eu taflu a’u siabwrtho wrth i Caitlin adrodd ei hanes cythryblus.

Mae CAITLIN wedi bod ar daith sawl gwaith ers 2014, gan gynnwys cyfnod yn Dance Base yn ystod Fringe Caeredin yn 2015 ac wythnos yn Battersea Arts Centre adeg #ANationsTheatre. Mae'n ymddangos yn Showcase y Cyngor Prydeinig yng Nghaeredin yn 2017. 

Caitlin Eddie Ladd      
Dylan Gwyn Emberton
Cyfarwyddyd Deborah Light
Coreograffi Light, Ladd & Emberton
Sgôr Thighpaulsandra      
Sain Siôn Orgon
Gwisgoedd Neil Davies
Lluniau Warren Orchard 
Cynhyrychydd Laura H Drane

www.lightladdemberton.com 
Twitter: @lightladdember 
Instagram/ Facebook: lightladdemberton