Rydym yn llawn cyffro wrth gyhoeddi manylion yr ail Ffair Grefft Gyfoes Gogledd Cymru, cynhelir y ffair ar ddydd Sadwrn 2il o Tachwedd 2019 yn Oriel MOSTYN Llandudno. Bydd y ffair yn rhoi cyfle gwych i siopwyr brynu celf fforddiadwy a gwreiddiol yn uniongyrchol gan yr artistiaid. Bydd gweithdai a chyfleoedd i ennill gwobrau gwych sy'n gysylltiedig â chrefft a chelf. Mae mynediad am ddim

Mae ceisiadau agored i wneuthurwyr, dylunwyr, artistiaid, stiwdios, grŵp neu fusnesau sydd ddefnyddio dulliau crefft draddodiadol neu gyfoes [e.e.. cerameg, gemwaith, gwaith metel, gwneud printiau, tecstilau, gwydr, cyfryngau cymysg, pren ac ati].

£75 yr bwrdd.

Darganfyddwch fwy o wybodaeth yma neu e-bostiwch barry@mostyn.org

Mae'r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 20fed Medi 2019 am 5yp.

Dyddiad cau: 20/09/2019