Gyda'r tywydd yn oeri a rhieni yn ystyried beth i'w wneud gyda'r plant yn ystod hanner tymor - mae'r ateb gan Celf ar y Blaen: edrychwch am yr esgidiau glaw, gwisgo amdanoch yn dwym ac ymuno yn Arty Parky.

Fel y gwelwyd yn ddiweddar ar raglen Off the Beaten Track BBC Cymru a gyflwynwyd gan Kate Humble, cynhelir y digwyddiad awyr agored am ddim hwn mewn pedwar parc hardd yn Nhredegar, Pont-y-pŵl, Merthyr Tudful a Chaerffili.

Mae'r digwyddiad poblogaidd yn ôl am ei chweched flwyddyn, gyda theuluoedd yn chwilio am ddeunyddiau naturiol: dail wedi cwympo, brigau, moch coed a hadau. Yng nghwmni'r artist amgylcheddol Kate Raggett, mae pawb yn gwneud yr hyn a gasglwyd yn ddarluniau tir ysblennydd. Mwyaf yn y byd o bobl sy'n cymryd rhan, y mwyaf yw'r canlyniadau.

Gellir cymryd rhan drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg - a galw heibio neu aros drwy'r dydd. Mae gan y rhan fwyaf o gaffes y parciau gynnig arbennig ar diodydd poeth neu deisen i gael egwyl fach haeddiannol.

Cynhelir y digwyddiadau rhwng 10:30am a 3pm ar y dyddiadau dilynol:

Dydd Sadwrn 26 Hydref - Parc Bedwellte, Tredegar, Blaenau Gwent

Dydd Sul 27 Hydref – Parc Pont-y-pŵl, Torfaen

Dydd Iau 31 Hydsref - Parc Cyfarthfa, Merthyr Tudful

Dydd Gwener 1 Tachwedd – Parc Morgan Jones, Caerffili

Bydd digwyddiadau Arty Parky yn dal i gael eu cynnal mewn glaw ysgafn ond gellir eu gohirio mewn tywydd garw. Mae mwy o wybodaeth - a'r tywydd diweddaraf - ar gael ar wefan Celf ar y Blaen a thudalennau cyfryngau cymdeithasol.