Dan arweiniad Elise Davison a Stephanie Back

Defnyddiol i unrhyw un sy'n creu gwaith yr hoffent ei wneud yn hygyrch.

Mae cyd-lynnu mynediad yn dasg gymhleth ac amlweddog. Mae'n rôl ynddo'i hun, yr un mor bwysig ag unrhyw agwedd arall ar dîm cynhyrchu, fodd bynnag, mae'n aml yn cael ei anghofio, funud olaf, ac mae'n rhy hawdd iddo ddisgyn drwy'r craciau. Hyd yn oed gyda'r bwriad gorau ac oriau cynllunio mynediad gall hyn ddigwydd o hyd. Felly beth sydd angen digwydd er mwyn osgoi hyn?

Trafodaeth/gweithdy rhyngweithiol yw hwn a fydd yn edrych ar ffyrdd o wneud cynhyrchiad yn hygyrch. Archwiliad ymarferol o'r hyn sy'n bosib yn awr yn ystod pandemig COVID 19 ac yn y dyfodol pan fyddwn yn dychwelyd i leoliadau.

Dyddiad cau: 22/07/2020