Surf The Wave Yng Nghymru

Yn Chwefror 2020 bydd Pavilion Dance South West yn gweithio gyda Dance House i gynnal digwyddiad Rhannu a Rhwydweithio Surf The Wave. Dyma ddigwyddiad ar gyfer rhaglenwyr ac artistiaid, i barhau i drafod cydweithio a rhwydweithio gyda chydweithwyr. Bydd hefyd yn gyfle i glywed oddi wrth rai o’r artistiaid a rhaglenwyr sydd wedi bod yn darparu prosiectau gyda chefnogaeth    Surf The Wave. Byddant yn rhannu beth maent wedi’i ddysgu trwy brofi ffyrdd newydd o weithio gyda’i gilydd.

Bydd yn ddigwyddiad diwrnod cyfan ac yn cynnwys:  

  • Gweithdai rhannu
  • Rhwydweithio
  • Anogaeth a galwadau i weithredu

Bydd cinio’n cael ei ddarparu.

 

Ar Gyfer Pwy Mae’r Digwyddiad Hwn?

  • Rhaglenwyr sy’n gweithio mewn unrhyw sefyllfa, yn cynnwys lleoliadau bychain a chanolig eu maint, rhai sy’n teithio mewn ardaloedd gwledig, amgueddfeydd, orielau, gwyliau a digwyddiadau awyr agored, boed hwy’n newydd i raglennu dawns neu’n brofiadol iawn. 
  • Artistiaid a chwmnïau dawns sydd wedi teithio’n broffesiynol o leiaf ddwywaith.
Dyddiad cau: 12/03/2020