Cynhelir digwyddiadau a gweithgareddau drwy gydol Mawrth i bwysleisio sut gall y celfyddydau fod yn fuddiol i’n hiechyd a’n llesiant. Fe fydd rhywbeth i blesio pawb, gan gynnwys cyrsiau ysgrifennu creadigol, crefftau a sesiynau cerddoriaeth. Fe fydd hefyd arddangosfa gelf yn Oriel Ysbyty Gwynedd drwy gydol y mis. Dyma gyfle hefyd i oedolion a phobl ifanc bregus i ymuno gyda Canfod y Gân, menter newydd i’w hybu i gyd-ganu a mwynhau cerddoriaeth.

Mae calendr llawn o weithgareddau ar gael ar www.gwyneddgreadigol.com, ac fe atodi’r copi o’r calendr yma hefyd. Fydd pob gweithgaredd yn rhoi cyfle i’r unigolion gymdeithasu a gwneud chysylltiadau newydd.

Mae’r dathliad hwn yng Ngwynedd yn cael ei hyrwyddo gan Wasanaeth Celfyddydau Cymunedol y Cyngor, fel rhan o gyd-fenter ar draws Siroedd Gogledd Cymru. Fydd gweithgareddau tebyg yn cael eu cynnal ar draws y rhanbarth.

Dywed Aelod Cabinet y Cyngor ar ran Datblygu’r Economi a Chymuned:

“Does dim amheuaeth fod cymryd rhan yn y celfyddydau yn ofnadwy o fuddiol i’n hiechyd a’n llesiant – boed drwy fwynhau sgiliau a dychymyg eraill neu drwy gael cyfle i gymryd rhan ein hunain.

“Dw i’n falch fod y bobl leol am gael cyfle i dreialu pethau. Dw i’n annog bawb i gymryd golwg ar beth sydd ar gael a chael tro ar rywbeth newydd.”

Dengys ymchwil gan arbenigion iechyd fod cymryd rhan yn y celfyddydau yn arwain at fuddion i’n llesiant mewn 5 ffordd: cysylltu gyda pobl, bod yn fywiog, bod yn sylwgar, dal ati i ddysgu a rhoi i eraill. Mae cynlluniau hefyd ar dro i roi gynnal cynllun ymchwil sylweddol gan dreialu model celfyddyd ar bresgripsiwn er iechyd a lles oedolion yng Ngwynedd. Bydd mwy o fanylion yn cael eu cyhoeddi yn ystod yr ail wythnos ym mis Mawrth.

Am fwy o wybodaeth neu archebu lle ar un o’r sesiynau celfyddydol, ewch ar:  www.gwyneddgreadigol.com