Yn dilyn blwyddyn gyntaf lwyddiannus iawn, mae’n bleser gan NoFit State gyhoeddi y bydd eu rhaglen i gefnogi’r sector, Pontio, yn parhau am flwyddyn arall diolch i gefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru. 

Bwriad Pontio yw rhoi’r hyfforddiant, y gefnogaeth a’r buddsoddiad angenrheidiol i berfformwyr ac athrawon syrcas, ac artistiaid ifanc ar adegau pwysig yn eu gyrfa artistig a phroffesiynol.

Ym mlwyddyn gyntaf rhaglen Pontio, bu dros 600 o gysylltiadau â gweithwyr syrcas proffesiynol o Gymru. 
 
Bydd rhaglen 2019/20 yn adeiladu ar gryfderau a llwyddiannau’r flwyddyn gyntaf ac yn datblygu i ddiwallu anghenion cyfredol y sector. Bydd y rhaglen newydd yn parhau ag elfennau poblogaidd fel y dosbarth meistr, y gronfa micro a'r preswyliad i artistiaid ifanc a bydd yn cyflwyno cyfleoedd newydd trwy raglen o artistiaid gwadd a sesiynau ymarferol.

Mae NoFit State yn ffyddiog y bydd y rhaglen yn parhau i gael effaith sylweddol ar artistiaid ac ymarferwyr amrywiol iawn o'r Barri i Fangor - gan gynnig cyfle unigryw i sector y syrcas ddatblygu a ffynnu yng Nghymru. 

Gyda chyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru, caiff y rhaglen gefnogi newydd ei lansio ddiwedd Medi 2019. Cadwch olwg ar sianeli NoFit State dros yr wythnosau nesaf i gael gwybod mwy am y rhaglen a chofiwch ymuno â’n rhestr bostio ar gyfer Gyrfaoedd, Castio a Swyddi.