Yn sgil y Cyfyngiadau Cenedlaethol, mae staff Cyswllt Celf wedi bod yn gweithio’n galed, o’u swyddfeydd cartref er mwyn cyflenwi ein holl weithdai ar-lein.  Cyllidir ein rhaglen ar-lein gan  Sefydliad Cymunedol Cymru a Sefydliad Moondance.  Rydym hefyd yn derbyn cefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Rydym wedi bod yn defnyddio Zoom, i gynnal gweithdai celf a cherdd gydag artistiaid proffesiynol, gyda nifer uchel o gyfranogwyr, er mwyn cyflwyno hyfforddiant uchel ei safon ym maes y celfyddydau yng nghartrefi cyfranogwyr. Mae ein prosiect blynyddol ym maes drama a’r celfyddydau, Masquerade, ar gyfer oedolion gydag anableddau dysgu’n parhau fel arfer, ond ar-lein, ac rydym wedi cael llawer iawn o hwyl. Yn ogystal â’r heriau ffilm a ffotograffiaeth, a  digwyddiadau meic agored rhithwir, mae gwirfoddolwyr cymunedol hefyd yn ein helpu gyda dau brosiect newydd. ‘Prosiect Cyfeillion Drwy’r Post’, sy’n golygu bod gwirfoddolwyr yn anfon llythyrau a lluniau at drigolion cartrefi gofal Gogledd Powys a ‘Dyddiadur i’r Dyfodol’, sef casgliad parhaus ar-lein o brofiadau cymunedau yn ystod y cyfyngiadau presennol. Hoffech chi gyfrannu efallai? 

Mae’r rhaglen o weithdai a digwyddiadau’n parhau i dyfu a datblygu - trwy ‘hoffi’ ein tudalen Facebook cewch fwy o wybodaeth am yr holl ddigwyddiadau sydd ar y gweill - mae rhywbeth at ddant pawb. 

 

Dyddiadur i’r Dyfodol - YN EISIAU - CYFRANIADAU

Mae  Cyswllt Celf  yn gofyn ichi – aelodau cymunedau Gogledd Powys a Wrecsam – gyfleu eich profiadau yn ystod y cyfyngiadau presennol. Byddwn yn cyfuno’ch profiadau amlgyfrwng er mwyn creu llyfr lloffion digidol ar-lein gyda’r teitl ‘Dyddiadur i’r Dyfodol’, i gofnodi eich syniadau a’ch gwaith creadigol.

Ydych chi’n cadw dyddiadur? Yn ysgrifennu blog? Yn rhannu lluniau ar Instagram? Yn recordio caneuon neu syniadau ar YouTube neu Facebook? Beth am anfon eich straeon byrion, caneuon, blogiau, flogiau, gweithiau celf, ffotograffau neu berfformiadau atom – does dim cyfyngiadau! Byddem wrth ein bodd yn clywed eich syniadau a’ch profiadau o’r cyfyngiadau presennol:

•             Pa sgiliau newydd a ddysgwyd?

•             Beth am anfon eich gwaith arlunio atom?

•             Wedi cyfansoddi cân?  Gadewch inni ei chlywed!

•             Pwy neu beth sydd wedi achosi ichi chwerthin?

•             Ydych chi wedi rhoi cynnig ar rywbeth am y tro cyntaf - beth?

•             Beth sy’n destun gobaith ichi?

 

Gallwch ein helpu i lunio ‘Dyddiadur i’r Dyfodol’, pan fydd pawb yn dod ynghyd i ddathlu creadigrwydd a chydnerthedd ein cymunedau.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â sioned@artsconnection.org.uk