Cystadleuaeth Haf 2020 plant y DU: Gwobr 1af: talebau gwerth £50, 2il wobr: talebau gwerth £30, 3edd wobr £15 taleb, 4edd wobr £5 taleb

Mae'r gystadleuaeth hon yn agored i bob oed hyd at 16 oed.

CREU POSTER DIOGELWCH AR GYFER GYPSIES, ROMA & TRAVELLERS - i helpu Sipsiwn, Roma a Theithwyr i gadw eu hunain yn ddiogel rhag coronafirws

Bydd Cwmni Diwylliannol a Chelfyddydau Romani yn chwilio am ddyluniadau diddorol sy'n lliwgar ac sydd â thema a / neu elfen Sipsiwn, Roma a Theithwyr iddynt.

Tynnwch lun cydraniad uchel o'r poster a gofynnwch i oedolyn e-bostio'r llun hwn gyda'ch enw, oedran a rhif ffôn cyswllt (rhag ofn i chi ennill) i: competition@romaniarts.co.uk

Dyddiad cau: 3pm ar 31 Mai 2020

Dyddiad cau: 31/05/2020