Mae Cwmni Ddawns ac Asiantaeth Greadigol Jukebox Collective yn chwilio am Gynorthwyydd Gweithredol i ymuno a’n tîm. Fel Cynorthwyydd Gweithredol, mi fydd eich cyfrifoldebau yn cynnwys cyflawni nifer o dasgau gweinyddol i gefnogi ein rheolwyr lefel uwch a darparu cymorth gweithredol fel arofalu gohebiaeth y swyddfa, rheoli dyddiaduron ac amserlenni a threfnu agendâu cyfarfodydd. Mi fyddwch chi’n gweithio ar y cyd gyda’r Cyfarwyddwr Creadigol a Chadeirydd y Bwrdd rheoli i hwyluso datblygiad a chynhaliaeth llywodraethu gadarn a dibynadwy.

 

I fod yn llwyddiannus yn y rôl yma, mi fydd profiad gweinyddol sylweddol gyda chi ar lefel uwch, ac yn aml-dasgwr strategol gyda’r gallu i ddatrys problemau wrth iddyn nhw godi. Rydych yn gyfforddus yn strwythuro gwaith o gwmpas apiau ac adnoddau ar lein. Mae pasiwn/diddordeb yn y celfyddydau yn ddymunol. Yn y pen draw, fedrwch chi gymryd rheolaeth o’r swydd ac chyfrannu at effeithlonrwydd ein busnes trwy ddarparu cefnogaeth bersonol ac amserol i’r Cyfarwyddwr Creadigol. Mae disgrifiad swydd lawn ar gael.

 

Lleoliad

Canolfan Cymunedol Butetown

40 Loudoun Square, Cardiff CF10 5UZ

 

Oriau

Llawn amser, 5 diwrnod yr wythnos

 

Cyflog

£25,000

 

Gwefan

http://www.jukeboxcollective.com 

 

Ymgeisio

I ymgeisio, cysylltwch â jobs@jukeboxcollective.com / ffeindiwch y pecyn recriwtio wedi ei atodi

 

Dyddiad Cau

28/07/19 am hanner nos

 

Cyfweliadau

03/08/2019- 07/08/2019

 

***Mae gennym ni’r hawl i gau ceisiadau’n gynnar ar ôl ffeindio’r ymgeisydd iawn***

 

Dyddiad cau: 28/07/2019