Cynhyrchydd “Cyfoeth Cyffredin” “Common Wealth” - Mae gennym gyfle gwych i Gynhyrchydd profiadol ac uchelgeisiol i ddod i ymuno â ni yng Nghaerdydd. Gan weithio o'n canolfan yng Nghaerdydd byddwch yn cefnogi wrth gyflwyno gwaith Common Wealth - bydd hyn yn cynnwys cynhyrchu perfformiadau safle-benodol a chefnogi cynyrchiadau ar y cyd i gael eu cynnal yn Nwyrain Caerdydd fel rhan o'r Rhwydwaith Teithiol ‘Moving Roots’. SUT I WNEUD CAIS Ewch i'n gwefan i gael y Pecyn Swyddi a manylion pellach ar sut i wneud y cais. Os hoffech chi gael sgwrs anffurfiol, gyfrinachol am y rôl, cysylltwch â rhiannon@commonwealththeatre.co.uk 

Dyddiad cau: 03/02/2020