Mae academi gelfyddydol Jukebox Collective yn chwilio am Gynhyrchydd i weithio gyda’r Swyddog Datblygu Dawns a’r tîm i ddylunio, gynllunio, hwyluso a gwerthuso'r rhaglen gwrs flynyddol. Mi fyddwch chi yn drefnus iawn ac yn cymryd cyfrifoldeb dros weithgareddau’r academi i gyd, yn sicrhau datblygiad y rhaglen trwy gynllunio gweithgareddau hyrwyddo mewnol ac allanol. Mi fyddwch chi’n gweithio’n agos gyda’r Cyfarwyddwr Creadigol a’r tîm ehangach i gynnal perfformiadau o safon uchel – gan gynnwys y sioe diwedd blwyddyn ac arddangosiadau interim mewn digwyddiadau arbennig. Mi fyddwch chi’n rheoli’r gyllideb a gwariant ariannol y rhaglen (gan gynnwys ysgoloriaethau’r academi a ffioedd myfyrwyr) a gweithio mewn partneriaeth gyda’r Rheolwr Codi Arian i ddatblygu ceisiadau codi arian ac adroddiadau i brosiectau fel sydd angen. Mae disgrifiad swydd lawn ar gael.

 

Lleoliad

Canolfan Cymunedol Butetown

40 Loudoun Square, Cardiff CF10 5UZ

 

Oriau

Rhan amser – 1-2 diwrnod yr wythnos

 

Cyflog

Yn agored i drafodaeth

 

Gwefan

http://www.jukeboxcollective.com 

 

Ymgeisio

I ymgeisio, cysylltwch â jobs@jukeboxcollective.com / ffeindiwch y pecyn recriwtio wedi ei atodi

 

Dyddiad Cau

28/07/19 am hanner nos

 

Cyfweliadau

03/08/2019- 07/08/2019

 

***Mae gennym ni’r hawl i gau ceisiadau’n gynnar ar ôl ffeindio’r ymgeisydd iawn***

 

Dyddiad cau: 28/07/2019