Mae cynhyrchiad diweddaraf Theatr na nÓg wedi gwerthu allan yn llwyr ac mae’n hyrwyddo pwysigrwydd bioamrywiaeth a chadwraeth â hanes Alfred Russel Wallace.

Yr hydref hwn bydd Theatr na nÓg yn uno unwaith yn rhagor â rhai o sefydliadau diwylliannol gorau Abertawe – gan gynnwys Amgueddfa Abertawe, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau a Theatr Dylan Thomas – wrth i dros 3000 o blant ymweld am ddiwrnod o theatr a gweithdai sy’n addo dod â hanes yn fyw.

Eleni, bydd y cwmni’n cyflwyno The Butterfly Hunter a Heliwr Pili Pala - fersiynau Cymraeg a Saesneg o ddrama sy’n dathlu bywyd un o arwyr tawel gwyddoniaeth - Alfred Russel Wallace hanesydd natur o’r 19eg Ganrif. Ganwyd Wallace yn Llanbadog, Sir Fynwy gan breswylio’n ddiweddarach yng Nghastell Nedd pan ddarganfu Theori Esblygiad yn annibynnol o Charles Darwin yn y 1850au - mewn gwirionedd cafodd ei bapur ar y pwnc ei gyhoeddi ar y cyd ochr yn ochr â phapur Darwin ei hun. Bydd y stori ryfeddol hon am ddyfalbarhad a gwytnwch yn ysbrydoli meddyliau ifanc wrth i’r ddrama’u tywys ar hyd taith anhygoel o Frynbuga i’r Amazon gan orffen yn yr Archipelago Malayaidd.

Drama wreiddiol i Theatr na nÓg yw The Butterfly Hunter a ysgrifennwyd gan y Cyfarwyddwr Artistig, Geinor Styles, a gafodd ei hurddo â Chymrodoriaeth Anrhydeddus oddi wrth Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru am ei gwaith yn creu theatr o ansawdd uchel i blant yng Nghymru.

Mae’r cwmni’n falch iawn o groesawu Richard Nicholls a Kate Ellis i berfformio’r stori gyda James Ifan yn portreadu’r gwyddonydd Fictoraidd.

Yn ddiweddar bu James Ifan yn chwarae rôl The Mad Hatter yng nghynhyrchiad gaeaf Theatr y Sherman o Alice in Wonderland ochr yn ochr â phlethora o waith llwyfan ar gyfer Theatr Clwyd a’r Lighthouse Theatre, yn ogystal ag ymddangos yn rownd derfynol Britain’s Got Talent.

Mae’r actores Kate Elis yn adnabyddus am ei gwaith â chwmnïau theatr fel Taking Flight, Butterfly Theatre a Dirty Protest, a’i gwaith rhyngwladol â Motherlode Theatre a’i chynhyrchiad o The Good Earth. Mae Kate hefyd yn chwarae amrywiol rolau yn y sioe sgets Cacamwnci ar gyfer S4C.

Ar y llwyfan bydd Richard Nichols, cyn-fyfyriwr Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, yn ymuno â James a Kate. Ymhlith gwaith blaenorol Richard â Theatr na nÓg mae A Child’s Christmas in Wales, Cider With Rosie, a The Ghost of Morfa Colliery. Mae e wedi ymddangos mewn nifer o ddramâu i Mappa Mundi gan gyfarwyddo ar eu cyfer yn ogystal â bod yn aelod sefydlydd hefyd. Ymddangosodd Richard mewn ffefrynnau i’r teulu fel Danny

The Champion of the World (Llwyfan Birmingham) a Dr Who. Yn ddiweddar chwaraeodd ran McMurphy yn One Flew Over The Cuckoo’s Nest ar gyfer Theatr Torch Aberdaugleddau.

Caiff y cynhyrchiad ei gefnogi gan gyfoeth o dalent greadigol, gyda cherddoriaeth wreiddiol wedi ei chyfansoddi gan Barnaby Southgate, a’r set a’r gwisgoedd gan Frances Norburn, a enwebwyd am Wobr Linbury am Ddylunio Llwyfan. Â dylunio golau gan Hristo Takov a chynrychiolaeth gyfoethog o’r byd naturiol drwy animeiddio a thaflunio, nod y prosiect uchelgeisiol hwn yw darlunio’r effaith anferthol rydym yn ei chael ar ein hamgylchedd a’r ffordd orau i ni ei ddiogelu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Bydd y cynhyrchiad yn rhedeg fel rhan o brosiect theatr ysgolion drwy gydol misoedd Medi a Hydref 2019, yn y Gymraeg fel Heliwr Pili Pala a’r Saesneg fel The Butterfly Hunter.

Mae’r tocynnau i gyd wedi eu gwerthu ar gyfer The Butterfly Hunter, fodd bynnag gall ysgolion archebu o hyd ar gyfer chwaer-brosiect Theatr na nÓg – o’i drama wobrwyedig Eye of the Storm pan ddaw i Abertawe yn ystod ei thaith ledled y DU. Ewch i eyeofthestormmusical.co.uk am fanylion pellach.