Ffans miwsig yn cael eu hannog 'i ddechrau'r parti' ac i gynnal gigs Cymraeg eu hunain

Mae modd i ffans miwsig ddechrau'r parti i ddathlu Dydd Miwsig Cymru – sef y pumed tro iddo gael ei gynnal, gyda chymorth Cronfa Noson Allan.

Bydd Cymru a'r byd yn dathlu'r pumed Dydd Miwsig Cymru blynyddol, ddydd Gwener 7 Chwefror 2020 gyda gigs yn cael eu cynnal ledled y wlad a llu o labeli'n rhyddhau recordiau arbennig.

Nod y diwrnod yw annog pobl sydd heb glywed miwsig Cymraeg i ddarganfod y sîn fywiog. Y tu allan i Gymru, mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn un gyffrous o ran cyflwyno miwsig Cymraeg i'r byd. Mae albwm newydd Gruff Rhys yn cyfuno geiriau Cymraeg gyda churiadau o Dde Affrica, mae Carwyn Ellis, gitarydd gydag Edwyn Collins and The Pretenders, wedi recordio albwm yn Rio de Janeiro, ac mae bandiau fel The Joy Formidable, HMS Morris, 9Bach, Ani Glass, yr Ods a phrif leisydd y Super Furry Animals, Gruff Rhys, wedi perfformio caneuon Cymraeg i gynulleidfaoedd yn yr Unol Daleithiau, Japan, Canada a'r Eidal. 

Mae'r cynllun Noson Allan gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn cynnig cyfle i grwpiau cymunedol sefydlu eu digwyddiad eu hunain, gyda gwarant yn erbyn unrhyw golled ariannol bosib. Drwy ffurflen syml ar y wefan, gall ffans wneud cais i gynnal eu gig eu hunain.

Mae Dydd Miwsig Cymru wedi gwneud addewid i gefnogi a hyrwyddo unrhyw gigs sy'n cael eu trefnu drwy Noson Allan cyn, a thros gyfnod y digwyddiad, sef 7 Chwefror 2020, gan weithio mewn partneriaeth â'r cynllun.

Ym mis Chwefror eleni, cynhaliwyd y gig Cymraeg cyntaf erioed yn y Senedd i ddathlu Dydd Miwsig Cymru, wrth i Adwaith, Chroma ac Eädyth rocio'r Senedd, a chafodd miloedd o bobl o bob oed gyfle i brofi miwsig Cymraeg byw mewn digwyddiadau ledled y wlad, ac mor bell i ffwrdd ag Efrog Newydd. Llwyddodd yr ymgyrch i gyrraedd dros 129 miliwn o bobl a gwelodd cerddorion gynnydd mewn ffigurau gwrando ar wasanaethau ffrydio fel Spotify.

Mae busnesau fel EE, Lush, John Lewis ac S.A Brains & Co wedi cefnogi Dydd Miwsig Cymru yn y gorffennol drwy gynnal gigs yn eu siopau a chwarae miwsig Cymraeg yn unig ar y diwrnod, a thrwy rannu rhestrau chwarae Cymraeg i'w miloedd o ddilynwyr ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae busnesau sydd am fod yn rhan o Ddydd Miwsig Cymru yn cael eu hannog i gysylltu â thîm Cymraeg (Cymraeg@llyw.cymru) am gyngor a chefnogaeth am ddim.  

Meddai Huw Stephens, DJ ar BBC Radio Cymru a Radio 1 a llysgennad Dydd Miwsig Cymru: "I ddathlu pum mlynedd anhygoel o Ddydd Miwsig Cymru, rydyn ni am i'r parti eleni fod yn fwy nag erioed. Mae cymaint o fiwsig Cymraeg amrywiol i'w darganfod, ond hefyd eleni, mae cyfle i bobl sy'n caru miwsig gynnal eu gig Dydd Miwsig Cymru eu hunain.

"Mae cynllun Noson Allan yn rhoi'r grym yn eich dwylo chi. Dywedwch wrthyn nhw pwy fydd yn perfformio yn eich gig, a'r lleoliad, a byddan nhw'n helpu i ariannu'r digwyddiad, fel y gallwch greu sŵn yn eich parti Dydd Miwsig Cymru eich hun."

Mae rhestrau chwarae sydd wedi cael eu curadu'n arbennig yn cynnwys genres amrywiol – o fiwsig acwstig i electronig, ynghyd â synau ar gyfer mannau penodol gan gynnwys caffis, siopau, swyddfeydd a phartïon ar gael ar Spotify, Apple Music a gwasanaethau ffrydio eraill, sy'n golygu bod gan ffans newydd a hen fiwsig Cymraeg gwych ar flaenau eu bysedd.

Meddai Nick Capaldi o Gyngor Celfyddydau Cymru: "Pa ffordd well o ddathlu pen-blwydd Dydd Miwsig Cymru yn bump oed na threfnu eich gig eich hun? Gyda chymorth gan y tîm sy'n rhedeg cynllun Noson Allan, gallwn wireddu eich syniad am gig. Mae Noson Allan wedi helpu i gynnal dros 12500 o ddigwyddiadau ers ei lansio, ac rydyn ni'n edrych ymlaen at dderbyn ceisiadau am amrywiaeth eclectig o gigs i ddathlu Dydd Miwsig Cymru."

Mae Dydd Miwsig Cymru yn dathlu pob math o fiwsig Cymraeg ac mae digwyddiadau'n cael eu cynnal am ddim i gigwyr, rhieni a phlant, pobl ifanc, myfyrwyr a busnesau ym mhob cwr o'r wlad.  Bydd manylion am sioeau a digwyddiadau'n cael eu cyhoeddi dros yr wythnosau nesaf. Dilynwch @cymraeg a #DyddMiwsigCymru ar Twitter, Facebook ac Instagram i weld y cynlluniau diweddaraf.  Dilynwch yr hashnod #Miwsig ar Twitter, Facebook ac Instagram i gael y newyddion diweddaraf am bob math o fiwsig Cymraeg, a rhannwch fiwsig rydych chi wedi'i glywed gan ddefnyddio'r hashnod.