I ddathlu Diwrnod y Llyfr eleni, mae Llenyddiaeth Cymru’n falch iawn o gyhoeddi panel beirniadu Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2020.

Yn beirniadu’r llyfrau Cymraeg y bydd y newyddiadurwraig a chyn-olygydd BBC Radio Cymru a Cymru Fyw Betsan Powys; y cartwnydd, awdur a chyflwynydd Siôn Tomos Owen; y Prifardd a Phennaeth adran y Gyfraith a Throseddeg ym Mhrifysgol Aberystwyth, Emyr Lewis; a’r gantores-gyfansoddwraig, Casi Wyn.

Gwobr flynyddol yw Llyfr y Flwyddyn sy’n dathlu llenorion talentog Cymreig sy’n rhagori mewn ffurfiau amrywiol yn y Gymraeg a’r Saesneg. Mae pedwar categori yn y ddwy iaith – BarddoniaethFfuglenFfeithiol Greadigol, ac am y tro cyntaf eleni bydd categori Plant a Phobl Ifanc. Yn sgil galwadau o’r sector a datblygiadau cyffrous yn y maes crëwyd y categori newydd hwn er mwyn annog ac ysbrydoli cenedlaethau newydd o ddarllenwyr creadigol a chodi proffil awduron talentog Cymru.

Yn beirniadu’r llyfrau Saesneg y flwyddyn hon y mae’r awdur a’r darlunydd Ken Wilson-Max; Prif Ohebydd y Western Mail, Martin Shipton; yr awdur, athrawes a chyfieithydd Sampurna Chattarji; a’r Ysgolhaig Fulbright, Uwch-ddarlithydd a Chymrawd Gŵyl y Gelli Tiffany Murray. Mae manylion llawn yr holl feirniaid i’w gweld yma.

Mae’r beirniaid wrthi’n ddiwyd yn darllen y llyfrau sydd wedi dod i law eleni, ac ar ôl cyfnod o drafod, bydd rhestr fer pob categori’n cael eu cyhoeddi ar 11 Mai 2020.

Mae Llyfr y Flwyddyn yn rhan annatod o’n Cynllun Strategol 2019-22 ac yn amlygu ein nod o ddathlu Diwylliant, awduron a threftadaeth lenyddol Cymru. Mae’r wobr yn rhoi llwyfan allweddol i awduron sy’n cyhoeddi cyfrolau am y tro cyntaf, yn ogystal â llwyfan arbennig i gynnig cydnabyddiaeth i rai o awduron amlycaf Cymru.

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni fawreddog yn Theatr y Werin yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth ar 25 Mehefin 2020. Mae Llenyddiaeth Cymru’n ddiolchgar iawn i holl noddwyr a phartneriaid y gystadleuaeth, mae modd darllen amdanynt oll yma.