Mae Theatr y Torch yn hapus iawn cael croesawu yr actores Liz Grand yn ôl i'w gofod Stiwdio y mis Mawrth hwn yn The Second Best Bed. Mae Liz yn wyneb cyfarwydd i gynulleidfaoedd Aberdaugleddau yn dilyn ei hymddangosiad yn y theatr Ebrill diwethaf yn ei sioe un-fenyw Where Is Mrs Christie? Ar gyfer ei hymweliad eto, mae Liz yn y sbotlamp mewn cynhyrchiad newydd o ddrama un-fenyw mewn cynhyrchiad newydd gan yr awdur a'r dramodydd Avril Rowlands, wedi ei chyfarwyddo gan yr awdur, cerddor, actor a chyfarwyddwr Chris Jaeger MBE.

Liz Grand sy'n serennu fel Anne Hathaway ar y noson yn dilyn angladd ei gwr William Shakespeare. Mae'r wylnos wedi dod i ben ac mae'r galarwyr oll wedi mynd am adref, gan adael Anne yn cofio am ei bywyd gyda'r dramodydd mwyaf talentog y mae'r byd erioed wedi ei weld. Neu a ydoedd? Ai William wnaeth ysgrifennu'r dramâu? Byddai ei weddw yn gwybod os oedd rhywun yn gwybod. Oni fyddai?

Mae Second Best Bed yn gweld Anne Hathaway yn cymryd i'r llwyfan i adlewyrchu ar ei bywyd gyda'r awdur enwog. Gan rannu ei hatgofion personol a barnau personol, mae'n myfyrio dros y blynyddoedd, amgylchiadau eu priodas, yr ysgrifennu o'i dramâu a'r amser a dreuliwyd gyda'i gilydd ac ar wahân oddi wrth ei gwr.

Bu dadleuon ers amser maith ynghylch a allai rhywun heblaw William Shakespeare fod wedi ysgrifennu’r gweithiau a briodolwyd iddo. Yn yr ymson didwyll, doniol a dadlennol hwn, mae'r gynulleidfa'n dod i adnabod Shakespeare fel erioed o'r blaen. A byddwch yn darganfod pwy ysgrifennodd y dramâu.

Bydd Second Best Bed ar lwyfan yn Theatr y Torch, Aberdaugleddau, ar nos Fawrth 10 Mawrth am 7.30pm.

Tocynnau'n £14.00 & £12.50 ar gyfer consesiynau, a gellir eu harchebu fesul Swyddfa Docynnau'r theatr ar 01646 695267 neu ar-lein ar torchtheatre.co.uk.