Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn cynnig dau gyfnod preswyl ar gyfer artistiaid dawns Cymreig a'r rhai hynny sydd wedi eu lleoli yng Nghymru ym mis Mehefin. Mae’r cyfnod preswyl yn cynnig man am ddim i arddangos gwaith sy’n mynd rhagddo ar ddiwedd y broses. Y nod yw cefnogi artistiaid dawns proffesiynol i ymchwilio i syniadau coreograffig newydd, datblygu cyweithiau newydd, cwblhau gwaith sydd ganddynt ar y gweill neu 

Os oes gennych syniad a all elwa o'r amser, y gofod a'r cymorth hwn, e-bostiwch  info@ndcwales.co.uk gyda'ch CV, crynodeb A4 o'r syniad a dolen i fideo a fyddai'n ein helpu i ddeall y cynnig yn well.

Dyddiaudau: 1-5 Mehefin

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 14 Ebrill 2020 12 hanner dydd 

Dyddiad cau: 14/04/2020