Am weithio ym myd ffilm, teledu a gêmau? Dewch i ymuno â ni yn nigwyddiad BAFTA Cymru - Guru Live Caerdydd - ar 21ain Mawrth i gael mewnwelediad a chyngor proffesiynol gan enillwyr BAFTA a gweithwyr yn y diwydiant.

Ac os yw costau'n rhwystr, rydym yn cynnig ein bwrsarih i dalu am eich tocynnau a theithio.

Os ydych chi'n 16+, yn byw yng Nghymru a ddim mewn addysg / gwaith amser llawn, efallai y byddwch chi'n gymwys.

Gwnewch gais erbyn dydd Mercher 26ain Chwefror 5pm.

Dyddiad cau: 26/02/2020