Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn bodoli i greu dawns ymgysylltiol a rhagorol gyda phob math o bobl, ar gyfer pob math o bobl, mewn pob math o leoedd. Rydym nawr yn dymuno penodi Cyfarwyddwr Ymarferion (stiwdio ac ar daith) brwdfrydig, galluog a chyfeillgar i weithio law yn llaw â'r Cyfarwyddwr Ymarferion rhan-amser (Tŷ Dawns) i reoli'r tîm dawns a sicrhau perfformiadau cwmni o'r safon uchaf.

Mae hon yn swydd amser llawn, barhaol.

Cyflog tua £32,000 y flwyddyn

Nod CDCCymru yw bod yn gwmni llawn amrywiaeth ac egni, ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir, rhywedd a hil. Rydym yn chwilio am bobl sydd â'r gallu i gyflawni prif nodweddion y swydd. 

Am ragor o wybodaeth a phecyn ymgeisio, ewch i'n gwefan: ndcwales.co.uk/about/jobs-and-volunteer

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 12 hanner dydd, 6 Mawrth 2020

 

Cofrestredig fel Cwmni Cyfyngedig yng Nghymru a Lloegr, Rhif. 1672419

Elusen Gofrestredig yng Nghymru a Lloegr, Rhif. 326227

Dyddiad cau: 06/03/2020