Mae’r Coleg yn chwilio am unigolyn egnïol a phrofiadol a fydd yn mwynhau gweithio mewn sefydliad sydd wedi ymrwymo i hyfforddiant proffesiynol ar gyfer y proffesiynau cerddoriaeth a theatr mewn ethos sydd wedi’i sefydlu’n dda ac yn canolbwyntio ar y myfyrwyr. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus o’r safon a’r uniondeb proffesiynol uchaf a bydd ganddo ef neu hi y cyfle i wneud cyfraniad mawr i ddyfodol y Coleg. Disgwylir iddo ef neu hi ymgymryd ag ystod eang o gyfrifoldebau rheoli, gan ddirprwyo ar ran y Prifathro yn ôl y galw tra’n ymgysylltu â rhanddeiliaid mewnol ac allanol. 
 
Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus broffil sefydledig ym maes materion allanol yn ogystal â bod yn gyfforddus wrth arwain newid strategol er mwyn cynyddu safle’r Coleg yn genedlaethol a rhyngwladol. 
 
Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus - neu fe fydd angen iddo ef neu hi ddatblygu’n gyflym - ddealltwriaeth o fywyd addysgiadol, diwylliannol, daearyddol ac economaidd Cymru a'r DU a bydd yn eiriolwr dros hyrwyddo’r celfyddydau fel elfen allweddol mewn cymdeithas wâr. 
 

Cyfarwyddwr Materion Allanol

Ref: RWCMD/0097

Llawn amser

Cyflog: Gradd J [£68,528.00- £72,691.00]

Dyddiad cau: 02/03/2020