PRIFYSGOL BANGOR

PONTIO

Cyfarwyddwr Celfyddydau Pontio

CYF: BU01914

Cyflog: Cyflog: £50,132 - £61,168 y.f. (Cyflog Cystadleuol yn gymesur â phrofiad)

Mae Celfyddydau Pontio yn bwriadu penodi Cyfarwyddwr dynamig i ddarparu arweinyddiaeth artistig ysbrydoledig a gweledigaeth strategol i adeiladu a datblygu'r sefydliad gan sicrhau model busnes cynaliadwy a fydd yn gwasanaethu ein cynulleidfaoedd a'n cymuned yn llwyddiannus am ddegawdau i ddod.

Bydd ein hymgeisydd delfrydol yn arweinydd artistig profiadol gydag enw da am wneud gwaith sy'n cael ei barchu gan y diwydiant a'r gallu profedig i gydweithio ag ystod amrywiol o ymarferwyr ac ysbrydoli rhagoriaeth ar draws pob agwedd ar yr adran.

Ar gyfer y swydd hon mae angen ymrwymiad gwirioneddol i ddatblygu cynulleidfaoedd, meithrin a datblygu artistiaid, arloesi mewn ymarfer theatr, a ffurfio partneriaethau creadigol a strategol gyda sefydliadau celfyddydol eraill gan gyfuno dawn artistig â chraffter ariannol.

Mae'r gallu i gyfathrebu'n rhugl yn y Gymraeg mewn amrywiaeth eang o gyd-destunau yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Disgwylir i'r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau cyn gynted ag y bo modd.

Gwahoddir ceisiadau drwy ein gwefan recriwtio ar-lein yn jobs.bangor.ac.uk yn unig. Fodd bynnag, os oes gennych broblemau mynd at y wefan oherwydd anabledd, mae ffurflenni cais papur ar gael trwy ffonio 01248 383865.

Dyddiad cau derbyn ceisiadau: 12 Awst 2019.

Cynhelir y cyfweliadau: 22 Awst 2019.

Wedi ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Dyddiad cau: 12/08/2019