Trosolwg

A ydych yn dymuno datblygu mwy o gadernid i'ch cefnogi eich hun yn eich gwaith a'ch bywyd personol, yn enwedig yn ystod cyfnodau o her? Mae'r sesiwn hon yn canolbwyntio ar ffyrdd o ddatblygu gwydnwch cynaliadwy yn eich bywyd fel y gallwch wella eich creadigrwydd, cynhyrchiant a lles.

Ar gyfer pwy?

Mae'r sesiwn hon ar gyfer unrhyw un yn y diwydiannau creadigol yng Nghymru sydd â diddordeb mewn datblygu eu dealltwriaeth o gadernid seicolegol a chorfforol a cynnwys hyn yn ei bywyd o ddydd i ddydd. Byddwch yn dysgu am gydnerthedd o safbwynt yr ymennydd emosiynol a sut y datblygodd hyn i effeithio ar ein meddyliau, ein teimladau a'n hymddygiad. Yn y sesiwn hon byddwch yn mynd ati i archwilio a gweithio gyda'ch profiadau eich hun i ddeall sut y gallwch greu mwy o sefydlogrwydd, cryfder mewnol a gwydnwch yn eich bywyd eich hun.

Dyddiad cau: 27/05/2020