Mae Galeri Caernarfon Cyf yn chwilio am berson trefnus a chreadigol i gydlynu‘r gweithgareddau sydd yn ffurfio ein rhaglen artistig amrywiol.

Cyflog: £18,600 - £21,090
Oriau: 37 awr yr wythnos
Dyddiad cau: 12:00 (hanner dydd) – dydd Llun, 25.11.19
Cyfweliadau: Yn ystod wythnos 02.12.19
I ddechrau: Cyn gynted â phosib

Gellir lawrlwytho y swydd ddisgrifiad yma
Gellir lawrlwytho’r Ffurflen Gais yma

Os oes angen gwybodaeth pellach neu sgwrs anffurfiol:
Nici Beech: 01286 685 250 | nici.beech@galericaernarfon.com

Dyddiad cau: 25/11/2019