Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.

Cydlynydd Datblygu cynulleidfaoedd a mewnwelediad

Gan weithio’n agos gyda’r Pennaeth Cyfathrebu, bydd y Cyd-lynydd Datblygu Cynulleidfaoedd a Mewnwelediad yn gyfrifol am reoli pob agwedd o waith ymchwil cynulleidfa a mewnwelediad y cwmni. Trwy gyd-weithio strategol a thactegol gyda’r Cyd-lynydd Cyfathrebu, byddant yn cyflawni swyddogaeth allweddol o ran hysbysu a rhoi siâp i gynlluniau datblygu cynulleidfa deinamig a chyffrous y cwmni.

Cyflog: £27,061 per annum
Tymor penodol o flwyddyn

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Saesneg neu yn Gymraeg.
Mae National Theatre Wales yn gwmni cyfeillgar i ffydd.

Dyddiad Cau – 24 Mehefin, 5pm
Cyfweliadau – Wythnos dechrau 8fed Gorffennaf, Caerdydd

Am ragor o wybodaeth, ffurflen gais, swydd ddisgrifiad a manyleb y person yn Saesneg neu yn Gymraeg ewch i’n gwefan,

Dyddiad cau: 24/06/2019